Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov, Hollého 5, 080 01 Prešov

Stránkové

hodiny

podateľne

Pre istotu  najaktuálnejších informácií prosím stlačte tlačidlo F5