Akútne respiračné ochorenie 

  • je akékoľvek akútne infekčné ochorenie dýchacích ciest s teplotou alebo bez teploty ako je: nádcha, rinofaringitída, tonzilitída, sinusitída, otitis media, laryngitída, tracheitída, bronchitída, bronchiolitída, pneumónia a bronchopneumónia

Chrípka a chrípke podobné ochorenia 

je infekčné ochorenie s:

  • náhlym začiatkom,

  • teplotou vyššou ako 38°C

  • prítomnosťou aspoň jedného z respiračných príznakov ako sú: kašeľ, bolesť hrdla, nádcha

  •  prítomnosťou aspoň jedného z celkových príznakov ako sú: bolesť hlavy, bolesť svalov, bolesť kĺbov, zimnica