Nezabudli ste na očkovanie proti tetanu ?      

                                                                                

MUDr. Alena Ľaľová

oddelenie epidemiológie, RÚVZ Prešov http://www.bedekerzdravia.sk/Image/2_2009/striekacka.jpg                                                                                                                        

    

 

 

Hoci sa tetanus na Slovensku vyskytuje zriedkavo, pre neočkovaného človeka predstavuje pomerne vysoké riziko ohrozenia človeka. Jeho pôvodcom je baktéria clostridium tetani. Z tráviacich ústrojov hospodárskych zvierat sa dostáva do pôdy a tam prežíva celé roky. Neviditeľné zárodky sa vyskytujú tak na vidieku ako aj v mestách. Nachádzať sa môžu  na lesnom chodníku, ako aj v prachu na vyasfaltovanej ceste. Stačí malé poranenie kože alebo sliznice, ktorým vnikne do ľudského organizmu a začne svoju zhubnú činnosť. Toxíny, ktoré baktéria vylučuje, spôsobujú kŕče najskôr tvárového svalstva, potom aj celého tela. Chorý je pri plnom vedomí, a teda prežíva muky. Smrť prichádza s kŕčom dýchacích svalov a následnou zástavou dýchania.

Vďaka zavedenému pravidelnému očkovaniu proti tetanu výskyt ochorení významne poklesol a v súčasnosti sa ochorenie vyskytuje len zriedkavo. Posledné 2 prípady boli zaznamenané v roku 2002, bohužiaľ oba končili smrťou. Ďalších 7 rokov sa nevyskytol ani jeden prípad. Až v apríli tohto roku bol nahlásený 1 prípad tetanu na oddelenie epidemiológie Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove. Pracovníci oddelenia epidemiológie zistili, že vo svojej zdravotnej dokumentácii nemá žiadne údaje o očkovaní a pravdepodobne nebol očkovaný.

Preto chceme zdôrazniť, že hoci sa proti tetanu očkujú všetky deti, po rokoch treba imunizáciu zopakovať. Zhruba každých 15 rokov. Teda v 30-tke, 45-ke, či 60-tke. Ak má človek dôkaz o tom, že bol riadne očkovaný, stačí mu len jedna dávka vakcíny. Takým dôkazom je napríklad potvrdenie v očkovacom preukaze. Ak taký dôkaz človek nemá, musí absolvovať preočkovanie odznova. Lekár ich na to upozorniť nemusí, ustriehnuť si termín musí každý človek sám. Posledné povinné preočkovanie, na ktoré aktívne pozýva detský lekár, sa robí po dovŕšení 13. roku života dieťaťa. Mnohí dospelí si však neuvedomujú, že vakcína proti tetanu chráni 10 - 15 rokov. Po tomto období je vždy potrebné preočkovanie, ktoré je bezplatné. Dospelý pacient je zodpovedný sám za seba a pozvánka na ,,protitetanovku“ mu dnes už nepríde do poštovej schránky ako kedysi. Navyše aj praktický lekár môže pozabudnúť skontrolovať platnosť tohto očkovania v zdravotnom zázname počas návštevy pacienta v ambulancii, preto je dobré pripomenúť mu to.

Nie je na škodu pripomenúť, že teraz je vhodná doba ku kontrole termínu a prípadne obnoveniu očkovania proti tetanu, a to nielen pre záhradkárov a poľnohospodárov pred zahájením jarných prác, ale aj pre športovcov alebo cyklistov, ktorí chodia na bicykloch do prírody. Očkovanie je významné pre všetky osoby. Na toto očkovanie by nemali zabudnúť ani tí, ktorí sa chystajú cestovať do rozvojových krajín. „Vysoká preočkovanosť populácie proti tetanu a pravidelné preočkovanie sa oplatí každému a pomôže tomu, že tetanus zostane zabudnutým ochorením.“

                                                                                               Tetanus