Aktuálna epidemiologická situácia v  Prešovskom kraji 

Zmena stránkových hodín podateľne

V Z O R Y  A  Ž I A D O S T I

Oznamovanie protispoločenskej činnosti -zodpovedná osoba podľa z. č. 307/2014 Z. z.

              

 

 

 

 

 

 

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA