Zmena stránkových hodín podateľne

Aktuálna epidemiologická situácia v  Prešovskom kraji 

 

V Z O R Y  A  Ž I A D O S T I

Oznamovanie protispoločenskej činnosti -zodpovedná osoba podľa z. č. 307/2014 Z. z.

              

 

 

 

V súvislosti s výskytom

nového koronavírusu 2019-nCoV

bola na RÚVZ so sídlom v Prešove pre verejnosť zabezpečené telefonické infolinky

Call centrum

 

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA

 

Nahlasovanie porušovania protiepidemických opatrení