Zoznam deratizačných pracovníkov a deratizačných skupín v okrese Prešov

1. DDD Prešov, s.r.o., Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov

    e-mail:  dddbb@condornet.sk

    mobil: 0905 605 302,

2. DDD-team, s.r.o., Ing. Vladimír Jurkovič, Konštantínova 6, 080 01 Prešov,

    e-mail: jurkovic@dddsro.com, jurkovic@dddteam.com,

    www.dddsro.com

    tel.: 051 77 325 33

    mobil: 0911 999 977