Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

 

Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

9/Z/2005 MONITOR strážna služba ochrana objektu 4514,52 MZ SR RÚVZ Prešov 15.8.2005 31.6.2008