Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

 

Číslo zmluvy

Dodávateľ

Názov zmluvy

Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010

Rezort

Objednávateľ

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia zmluvy

Poznámka

3/Z/09 BTS-PO výkon požiarného technika 714 178,5 MZ SR RÚVZ Prešov 1.1.2009 31.12.2010  
2/Z/10 T-Mobile využívanie elektr. Komunikačných služieb 1176 294 MZ SR RÚVZ Prešov 5.3.2010 4.3.2012  
3/Z/10 T-Mobile využívanie elektr. Komunikačných služieb 744 186 MZ SR RÚVZ Prešov 5.3.2010 4.3.2012  
4/Z/10 T-Mobile využívanie elektr. Komunikačných služieb 144 36 MZ SR RÚVZ Prešov 5.3.2010 4.3.2012  
5/Z/10 T-Mobile využívanie elektr. Komunikačných služieb 144 36 MZ SR RÚVZ Prešov 5.3.2010 4.3.2012  
6/Z/10 KRPZ-PO ochrana objektu - prístupová cesta 47,4 23,7 MZ SR RÚVZ Prešov 1.3.2010 neurčito náklady za rok 2010
7/Z/10 SLOVENERGIE za vodu, vodné stočné     MZ SR RÚVZ Prešov 1.1.2010 31.12.2010 zmena ceny od 6.4.2010
8/Z/10 SLOVENERGIE za vodu, vodné stočné 3070,2 1535,1 MZ SR RÚVZ Prešov 6.4.2010 31.12.2010 podľa odberu vody
9/Z/10 SLOVENERGIE za elektrickú energiu 19278 9639 MZ SR RÚVZ Prešov 11.2.2010   rok 2010 podľa odberu E.Energie
10/Z/10 T-Mobile využívanie elektr. Komunikačných služieb 477,6 79,6 MZ SR RÚVZ Prešov 11.8.2010 10.8.2012  
11/Z/10 T-Mobile využívanie elektr. Komunikačných služieb 477,6 79,6 MZ SR RÚVZ Prešov 11.8.2010. 10.8.2012  
1/Z/10 Sl. Pošta dodanie kolkových známok     MZ SR RÚVZ Prešov     žiadna úhrada
18/Z/09 MESSER dodávka technických plynov 4241,16 942,48 MZ SR RÚVZ Prešov 22.12.2009 21.12.2011 platba podľa potreby dodávky plynu
9/Z/07 SLOVANET prístup k verejnej elektr. Komun. Sieti 23247,84 2905,98 MZ SR RÚVZ Prešov 3.10.2007 29.10.2011  
4/Z/07 IVES údržba systému-licencia 474   MZ SR RÚVZ Prešov 11.4.2007 neurčito platba za roky 2007-2010
11/Z/05 SPP dodávka zemného plynu  113983,99  4805 MZ SR RÚVZ Prešov 27.9.2005  neurčito  platby za roky 2005-2010
4/Z/04 GASTROPALL dodávka teplej stravy 135172,93 7050 MZ SR RÚVZ Prešov 1.7.2004 31.12.2010 podľa potreby /počet lístkov- objednávka/
7/Z/07 T-Com využívanie elektr. Komunikačných služieb 9335,07  1590 MZ SR RÚVZ Prešov 24.7.2007 neurčito od 24.7.2007 do 31.12.2010