Zmluvy

Číslo zmluvy Dodávateľ

Názov zmluvy

- dodatku

IČO Dátum uzavretia Dátum účinnosti

Dátum

platnosti

Celková čiastka Zmluva /PDF/
1 JUDr. Norbert Takács Zmluva o právnej pomoci 42107610 16.5.2011 18.5.2011     PDF

2

Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o. Dodatok č.3 k zmluve 36208922   17.6.2011 30.6.2012   PDF
3 Slovanet a.s., Bratislava O pripojení a zriadení virtuálnej privátnej siete 35765143 27.6.2011 1.7.2011 31.12.2013 96,00 PDF
4 LE CHEQUE DEJEUNER Zmluva na poskytnutie služby 31396674 29.7.2011 30.7.2011     PDF
5 FECUPRAL s.r.o. Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov 36448974 30.11.2011 1.12.2011     PDF
6 Slovak Telecom a.s. Zmluva o pripojení 35763469 15.12.2011 16.12.2011     PDF
7 Slovak Telecom a.s. Zmluva o pripojení 35763469 15.12.2011 16.12.2011     PDF
8 Slovak Telecom a.s. Zmluva o pripojení 35763469 15.12.2011 16.12.2011     PDF
9 Slovak Telecom a.s. Zmluva o pripojení 35763469 15.12.2011 16.12.2011 16.12.2013   PDF
10 Slovak Telecom a.s. Zmluva o pripojení 35763469 16.12.2011 17.12.2011 16.12.2013   PDF