Menný telefónny zoznam

 

Priezvisko,meno,titul

Telefón
Andrijková Mária  7580353
Babej Ján, Ing. 7580357
Bartle Bibiana Ing. 7580337
Bilohuščinová Zuzana 7580337
Blahovská Alena 7580343
Bodnárová Angela 7580312
Čuhová Mária  7580360
Dolinská Jana, Ing.  7580356
Dzurendová Andrea, Bc. 7580310
Ferková Ľudmila Mgr. 7580353
Geletová Mária  7580317
Gelleová Amália  7580301,302
Germušková Iveta , Mgr. 7580318
Glovová Andrea, Mgr. 7580347
Glovová Magdaléna  7580316
Gubač Róbert Mgr. 7580349
Guľášová Mária 7580262
Hanáková Oľga  7580251
Haľková Adriana Mgr. 7580333
Hasarová Ľubica, MVDr.  7580348
Hudákova Ida. MVDr. 7580335
Hrabčáková Adriana, Ing.  7580346
Hybenová Dagmar, MVDr.  7580319
Chovancová Daniela  7580355
Ihnátová Marcela  7580353
Ivan Jozef 7580320
Janečková Martina, Ing. 7580315,350
Jeníková Emília  7580353
Juhaščíková Mária 7580333
Jurašeková Božena  7580355
Kahancová Iveta 7580324
Kivader Peter  7580341
Klobušovská Gabriela 7580324
Kovačíková Gabriela, MUDr. 7580361
Krajníková Melissa 7580318
Kuderjavý Vladimír, RNDr. 7580324
Lišková Mária, Mgr. 7580345
Lenárt Jozef 7580320
Libová Martina, Mgr. 7580333
Lichvárová Mária, Ing. 7580348
Lipáková Mária Mgr 7580301,350
Liška Pavel, JUDr. 7580329
Lucová Marianna, Mgr. 7580302,350
Malátová Ľubica 7580361
Marcinová Margita 7580347
Marková Gabriela 7580363
Markušová Jana, Ing. 7580344,326
Mašlárová Jana, Mgr.            7580363
Meňovská Anna 7580355
Mihalik Milan 7580364
Mihoková Mária, Mgr. 7580316
Mikluš Stanislav 7580346
Mikulášková Mária 7580342
Miščíková Tatiana, Ing. 7580313
Mgr. Ing. Jana Mýtniková,MPH, MHA 7580310
Onderková Jana 7580262
Onderuš Oliver 7580320
Perželová Eva, Ing. 7580327
Petráková Martina 7580347
Petriľáková Eva 7580316
Polláková Zlatica 7580318
Popjak Jozef Mgr. 7580311
Pribišová Jana RNDr. 7580301
Vypušťáková Alžbeta Mgr. 7580345
Repková Anna 7580353
Romanová Mária  7580331
Roškaninová Božena 7580337
Rovašová Miriam 7580355
Rychvalská Mária, Mgr. 7580333
Sabolíková Anna 7580301,302
Sedlák Ľudovít, MVDr.            7580354
Soroková Božena 7580362
Ulehlová Andrea Mgr. 7580315,350
Vasilenková Jana 7580339
Zborovjanová Mária 7580364