Oddelenie fyzikálnych analýz

 
 

vedúci oddelenia: RNDr. Vladimír Kuderjavý tel: 051/7580324
   
Vykonáva analýzy

Fyzikálnych faktorov v pracovnom a životnom prostredí

       vo vzťahu k expozícii pracovníkov, populácie a záťaže týmito faktormi

Rozsah vyšetrení:

Pracovné prostredie

●  hluk

●  vibrácie

●  osvetlenie denné

●  osvetlenie umelé

●  tepelno-vlhkostná mikroklíma

 

Životné prostredie

●  hluk

●  osvetlenie denné

●  osvetlenie umelé

UV žiarenie