Infekčné a neifekčné ochorenia - informácie

   
21.10.2011 Informácie o výskyte salmonelóz u ľudí asociovaných s chovom malých vodných korytnačiek a opatrenia na zamedzenie ich vzniku 
31.5.2011 Infekcie vyvolané patogénnymi Escherichia coli
16.3.2011 Vyzvi srdce k pohybu
24.11.2010 Rodičia si budú môcť vybrať vakcínu na povinné očkovanie proti pneumokokom
24.11.2010 Informácie v súvislosti s epidemickým výskytom cholery na Haiti
  Epidémie osýpok v Európe – aktuálne informácie 
  Kampaň "Umývaj si ruky a zachrániš život"
1.7.2010 Pozor na kliešte!
1.7.2010 Prírodné ohniská kliešťovej encefalitídy na Slovensku
19.5.2010 Svetový deň hepatitídy
17.5.2010 Informácia o importe poliovírusu do Euroregiónu SZO
17.5.2010 Epidémie osýpok v Európe
10.5.2010 Nezabudli ste na očkovanie proti tetanu ?
4.5.2010 Epidemiologický informačný systém EPIS - zdroj informácií pre výskyt prenosných ochorení
4.5.2010 Hepatitída A