Oddelenie chemických analýz požívatín 

 
 

vedúca oddelenia: Ing.Jana Markušová  tel: 051/7580344, 326
   

 Vykonáva analýzy: 

         * Potravín, kozmetiky a predmetov bežného používania,

so zameraním na zdravotnú nezávadnosť

Rozsah vyšetrení:

●  Kyseliny, zásady a soli

●  Chemické konzervačné látky

(kyselina benzoová, kyselina sorbová,  kyselina 4-hydroxybenzoová, kyselina salicylová, SO2)

●  Syntetické farbivá

●  Syntetické sladidlá (acesulfám K, sacharín, aspartám)

●  Chuťové a povzbudzujúce látky (chinin, kofeín)

●  Chemické prvky (Cd, Pb, Cu, Zn, Hg, Sn)

●  Produkty fermentácie (etanol, metanol, aldehydy, etylacetát, vyššie alkoholy)

·   Estery kyseliny ftálovej

·   Mykotoxíny (aflatoxíny, ochratoxín)

●  Fyzikálne ukazovatele