Objednávky 2015

Číslo

objednávky

Popis plnenia

Hodnota

 plnenia

Identifikácia zmluvy, ak obj. súvisí s povinne

zverejnenou  zmluvou

Dátum

vyhotovenia

Identifikačné údaje

dodávateľa

IČO

Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku vyhotovila

1/RÚVZ/2015

Nákup bioindikátorov 12043 CZK   12.1.2015 KHS Plzeň 71009361

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

2/RÚVZ/2015

Nákup refrotronových prúžkov 92,75   14.1.2015 Intes Poprad 17335493 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

3/RÚVZ/2015

Nákup kultivačných médií 226,08   15.1.2015 Unicomp s.r.o.Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

4/RÚVZ/2015

Nákup referenčných materiálov     15.1.2015 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

5/RÚVZ/2015

Nákup referenčných materiálov 324,24   15.1.2015 Gavax s.r.o. Vranov nad Topľou 36495701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

6/RÚVZ/2015

Nákup diagnostík     3.2.2015 Itest Hradec Králové   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

7/RÚVZ/2015

Nákup detoxikovaných tampónov 93,72   3.2.2015 Biolab Slovakia s.r.o.Komárno 44083327 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

8/RÚVZ/2015

Nákup antibiotických diskov 929,52   3.2.2015 Unicomp s.r.o Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

9/RÚVZ/2015

Nákup STN 17,20   3.2.2015 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

10/RÚVZ/2015

Nákup štandardov 55   3.2.2015 Labservice s.r.o Spišská Nová Ves 36206741 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

11/RÚVZ/2015

Nákup chemikálií 75,12   3.2.2015 Labo Sk  s.r.o  Bratislava 36365556 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

12/RÚVZ/2015

Nákup referenčných materiálov 29,95 3.2.2015 Merck  s.r.o Praha 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

13/RÚVZ/2015

storno objednávky   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

14/RÚVZ/2015

storno objednávky           Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

15/RÚVZ/2015

Občerstvenie na prevádzkovú schôdzu 327,32   6.2.2015 SŠOŠ Mladosť Prešov 00686514 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
16/RÚVZ/2015 Nákup kuchynských potrieb 207,24   9.2.2015 Norma Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
17/RÚVZ/2015 Oprava laboratórneho prístroja 140,40   11.2.2015 Intertec s.r.o.  Banská Bystrica 00692972 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
18/RÚVZ/2015 Kalibrácia a servis odberových čerpadiel 714,94 25.2.2015 Chromservis SK s.r.o. Bratislava 45515930 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
19/RÚVZ/2015 Nákup náhradných dielov 128,82   25.2.2015 Chromservis SK s.r.o.Bratislava 45515930 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
20/RÚVZ/2015 Nákup článkov do odberového čerpadla 78   25.2.2015 Chromspec s.r.o. Šaľa 31436820 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
21/RÚVZ/2015 Kalibrácia zvukometra 600   11.3.2015 TSU Piešťany 0057380 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
22/RÚVZ/2015 Kalibrácia elektronických teplomerov 87   11.3.2015 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
23/RÚVZ/2015 Nákup sorbčných trubičiek     11.3.2015 Chromspec s.r.o. Šaľa 31436820 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
24/RÚVZ/2015 Nákup kalibračných roztokov 112,73   11.3.2015 Centralchem s.r.o. Banská Bystrica 31625444 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
25/RÚVZ/2015 Kalibrácia závaží 70,20   11.3.2015 SLM Košice   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
26/RÚVZ/2015 Nákup chemikálií     11.3.2015 Lambda life s.r.o. Bratislava 35848189 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
27/RÚVZ/2015 Oprava mikrofónu zvukový expozimeter     12.3.2015 Norsonic s.r.o.Slovakia Bratislava 31372121 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
28/RÚVZ/2015 Nákup deutériovej lampy pre AAS     17.3.2015 Intertec s.r.o.Banská Bystrica 00692972 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
29/RÚVZ/2015 Nákup referenčného materiálu     17.3.2015 Labservice s.r.o.Spišská Nová Ves 36206741 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
30/RÚVZ/2015 Oprava a servis prietokomeru 129,36 17.3.2015 Chromservis SK s.r.o. Bratislava 45515930 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
31/RÚVZ/2015 Nákup membránových filtrov 125,76   17.3.2015 Bali s.r.o.Bratislava 17529069 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
32/RÚVZ/2015 Nákup kultivačných médií 385,20   17.3.2015 Unicomp s.r.o.Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
33/RÚVZ/2015 Nákup chemikálií 124,49   17.3.2015 Merck s.r.o.Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
34/RÚVZ/2015 Nákup kultivačných médií 19   17.3.2015 Unicomp s.r.o.Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
35/RÚVZ/2015 Oprava autosamplera     27.3.2015 AZ Chrom s.r.o.Bratislava 44984936 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
36/RÚVZ/2015 Odborná prehliadka komínov a kotlov 99   27.3.2015 Komín servis s.r.o. Prešov 34651659 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
37/RÚVZ/2015 Nákup kancelárskych potrieb 894,10   27.3.2015 Šeft Bratislava 48252972 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
38/RÚVZ/2015 Nákup tonerov 259,20   27.3.2015 Tontech Prešov 46272313 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
39/RÚVZ/2015 Nákup sterilných sáčkov 216,54   29.3.2015 Bali s.r.o. Bratislava 17529069 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
40/RÚVZ/2015 Nákup refrotronových prúžkov 309,72   20.4.2015 Intes s.r.o.Poprad 17335493 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
41/RÚVZ/2015 Nákup STN 31,40   20.4.2015 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
42/RÚVZ/2015 Nákup referenčných materiálov 605   20.4.2015 Labservice s.r.o. Spišská Nová Ves 36206741 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
43/RÚVZ/2015 Oprava autosamplera AS800 150   24.4.2015 Ing. Smejkal Trenčín   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
44/RÚVZ/2015 Nákup kultivačných médií 385,20   24.4.2015 Unicomp s.r.o. Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
45/RÚVZ/2015 Nákup diagnostík 280,29   27.4.2015 Bio G s.r.o. Bratislava 34123415 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
46/RÚVZ/2015 Nákup membránových filtrov 62,88   27.4.2015 Bali s.r.o. Bratislava 17529069 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
47/RÚVZ/2015 Nákup údržbárskeho materiálu 114,96   28.4.2015 Haus Prešov 36477680 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
48/RÚVZ/2015 Nákup chemikálií 246   5.5.2015 Lambda life a.s. Bratislava 35848189 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
49/RÚVZ/2015 Príprava stravy pre zamestnancov RÚVZ 168   5.5.2015 Dom kultúry Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
50/RÚVZ/2015 Nákup chemikálií 309,22   21.5.2015 Merck s.r.o. Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
51/RÚVZ/2015 Nákup referenčných materiálov 82   21.5.2015 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
52/RÚVZ/2015 Nákup STN 17,20   25.5.2015 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
53/RÚVZ/2015 Objednávka diagnostík 93,80   25.5.2015 Softel s.r.o. Žilina 00692468 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
54/RÚVZ/2015 Nákup membránových filtrov 129,36   25.5.2015 Bali s.r.o. Bratislava 17529069 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
55/RÚVZ/2015 Nákup čistiacich potrieb 997,92   25.5.2015 Rempos Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
56/RÚVZ/2015 Oprava motorového vozidla 367   26.5.2015 Mikula servis s.r.o. Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
57/RÚVZ/2015 Nákup chemikálií 54   28.5.2015 Merck s.r.o. Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
58/RÚVZ/2015 Odvoz a likvidácia odpadu 360   28.5.2015 Hobby Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
59/RÚVZ/2015 Nákup referenčných materiálov 18,70   1.6.2015 Labservice s.r.o. Spišská Nová Ves 36206741 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
60/RÚVZ/2015 Nákup diagnostík 70,01   1.6.2015 MED-ART a.s. Nitra 34113924 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
61/RÚVZ/2015 Nákup kultivačných médií 167,04   12.6.2015 Unicomp s.r.o.Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
62/RÚVZ/2015 Údržba areálu RÚVZ 100   29.6.2015 Agroplus  Prešov 36458724 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
63/RÚVZ/2015 Nákup membránových filtrov 125,76   1.7.2015 Bali s.r.o. Bratislava 17529069 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
64/RÚVZ/2015 Nákup detoxikovaných tampónov 93,72   1.7.2015 Biolab s.r.o. Slovakia Komárno 44083327 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
65/RÚVZ/2015 Overenie laboratórnych váh 282   1.7.2015 SLM Košice   Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
66/RÚVZ/2015 Nákup OPP 1120,68   14.7.2015 Janoli s.r.o. Uzovce 36515507 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
67/RÚVZ/2015 Nákup kultivačných médií     14.7.2015 Unicomp s.r.o. Poprad 31660967 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
68/RÚVZ/2015 Nákup chemikálií     16.7.2015 Merck s.r.o. Praha 31338101 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
69/RÚVZ/2015 Nákup kultivačných medií 16.7.2015 Labservice s.r.o. Spišská Nová Ves 36206741 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
70/RÚVZ/2015 Periodická revízia výťahu     27.7.2015 Štefan Harčarufka s.r.o. Hertink   Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
71/RÚVZ/2015 Odborná prehliadka mot. vozidla     20.7.2015 Mikula servis s.r.o. Prešov   Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
72/RÚVZ/2015 Nákup kultivačných medií     4.8.2015 Unicomp s.r.o. Poprad 31660967 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
73/RÚVZ/2015 Nákup chemikálií     12.8.2015 Gavax s.r.o. Vranov 36495701 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
74/RÚVZ/2015 Nákup refrotronových prúžkov 406,75   27.8.2015 Intes s.r.o.  Poprad 36449814 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
75/RÚVZ/2015 Nákup memránových filtrov 185,44   3.9.2015 Bali s.r.o.  Bratislava 17529069 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
76/RÚVZ/2015 Kalibrácia laboratórnych prístrojov 238,32   7.9.2015 SLM Banská Bystrica   Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
77/RÚVZ/2015 Kalibrácia laboratórnych prístrojov     7.9.2015 SLM SR Bratislava   Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
78/RÚVZ/2015 Nákup micr. filtrov 369,84   7.9.2015 Chromservis SK s.r.o. Bratislava 45515930 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
79/RÚVZ/2015 Nákup referenčných materiálov     7.9.2015 SMÚ Bratislava   Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
80/RÚVZ/2015 Nákup kultivačných médií     10.9.2015 Unicomp s.r.o. Poprad 31660967 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
81/RÚVZ/2015 Nákup STN     18.9.2015 SÚTN Bratislava   Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
82/RÚVZ/2015 Nákup diagnostík 24,11   21.9.2015 Softel s.r.o. Žilina   Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
83/RÚVZ/2015 Nákup chemikálií 239,10   28.9.2015 Merck s.r.o. Bratislava 31338101 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
84/RÚVZ/2015 Nákup membránových filtrov 66,58   28.9.2015 Bali s.r.o.  Bratislava 17529069 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
85/RÚVZ/2015 Nákup kultivačných médií a suplement.     1.10.2015 Unicomp s.r.o.  Poprad 31660967 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
86/RÚVZ/2015 Nákup čistiacich potrieb 1199,40   9.10.2015 Repros  Prešov   Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
87/RÚVZ/2015 Nákup zásobníka na ohrev teplej vody     12.10.2015 Mirad s.r.o.  Prešov 36653993 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
88/RÚVZ/2015 Oprava autosamplera AS 800 250 13.10.2015 Jaroslav Smejkal Trenčín Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
89/RÚVZ/2015 Nákup kultivačných médií 164,76   16.10.2015 Oxoid CZ s.r.o.  Praha 43867596 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
90/RÚVZ/2015 Nákup špecifikovaných produktov     16.10.2015 Labservice s.r.o.  Spišská Nová Ves 36206741 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
91/RÚVZ/2015 Nákup STN 17,2   16.10.2015 SMÚ Bratislava 30810701 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
92/RÚVZ/2015 Nákup špecifikovaných produktov 16.10.2015 Labservice s.r.o.  Spišská Nová Ves 36206741 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
93/RÚVZ/2015 Nákup chemikálií 22.10.2015 VWR Internacional Bratislava 44660332 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
94/RÚVZ/2015 Nákup špecifikovaných produktov 31,98   26.10.2015 Intes s.r.o. Poprad 17335493 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
95/RÚVZ/2015 Nákup membránových filtrov 125,76   28.10.2015 Bali s.r.o. Bratislava 17529069 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
96/RÚVZ/2015 Nákup chemikálií 246   4.11.2015 Lambda Life a.s. Bratislava 35848189 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
97/RÚVZ/2015 Nákup kultivačných médií a suplement.     5.11.2015 Unicomp s.r.o. Poprad 31660967 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
98/RÚVZ/2015 Nákup microfiltrov     5.11.2015 Medin a.s. Nové Mesto na Morave   Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
99/RÚVZ/2015 Nákup STN 20,20   9.11.2015 SMÚ Bratislava 30810701 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
100/RÚVZ/2015 Nákup indikátorových prúžkov 12,96   9.11.2015 Merck s.r.o. Bratislava 31338101 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
101/RÚVZ/2015 Nákup laboratórneho skla 114,72   9.11.2015 Fischer Slovakia s.r.o. Levoča   Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
102/RÚVZ/2015 Nákup diagnostických prípravkov     12.11.2015 Bio g s.r.o. Bratislava 34123415 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
103/RÚVZ/2015 Nákup STN 31   12.11.2015 SMÚ Bratislava 30810701 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
104/RÚVZ/2015 Nákup laboratórneho skla     12.11.2015 ITES s.r.o. Vranov 31680259 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
105/RÚVZ/2015 Nákup microfiltrov     16.11.2015 Chromservis SK s.r.o. Bratislava 45515930 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
106/RÚVZ/2015 Príprava pohostenia pracovné stretnutie     1.12.2015 Dom kultúry Prešov   Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
107/RÚVZ/2015 Nákup diagnostockých prípravkov     15.12.2015 MED-ART s.r.o. Nitra 34113924 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
108/RÚVZ/2015 Nákup drevených tampónov     28.12.2015 Biolab Slovakia s.r.o. Komárno 44083327 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
109/RÚVZ/2015 Nákup membránových filtrov     28.12.2015 Bali s.r.o. Bratislava 17529069 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička
110/RÚVZ/2015 Nákup chemikálií a dezinfekčných prost.     28.12.2015 Gavax s.r.o.Vranov 36495701 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA regionálna hygienička