Objednávky 2014

Číslo

objednávky

Popis plnenia

Hodnota

 plnenia

Identifikácia zmluvy, ak obj. súvisí s povinne

zverejnenou  zmluvou

Dátum

vyhotovenia

Identifikačné údaje

dodávateľa

IČO

Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku vyhotovila

1/RÚVZ/2014

Smokerlyzer - spotrebný materiál

56,64   17.1.2014 Intertec Banská Bystrica 00692972 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

2/RÚVZ/2014

STN normy 23,90   17.1.2014 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

3/RÚVZ/2014

Referenčný materiál 270,40   17.1.2014 MERCK Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

4/RÚVZ/2014

Oprava laboratórneho prístroja Microdust 42   20.1.2014 Chromspec Slovakia Šaľa 31436820 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

5/RÚVZ/2014

Obväzový materiál 755,14   20.1.2014 Hartman Bratislava   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

6/RÚVZ/2014

Referenčný materiál 18,70   27.1.2014 Labservice Spišská Nová Ves 36206741 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

7/RÚVZ/2014

Referenčný materiál 81,90   27.1.2014 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

8/RÚVZ/2014

Referenčný materiál 25,50   27.1.2014 MERCK Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

9/RÚVZ/2014

Nákup tonerov     27.1.2014 Tontech Prešov 46272313 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

10/RÚVZ/2014

Nákup membránových filtrov 444,53   3.2.2014 Bali Bratislava 17529069 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

11/RÚVZ/2014

Nákup diagnostík 197,55   3.2.2014 Bio G Bratislava 34123415 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

12/RÚVZ/2014

Nákup sterilných sáčkov 214,66   3.2.2014 Labo Sk Bratislava 36365556 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

13/RÚVZ/2014

Nákup kultivačných médií     3.2.2014 Unicomp Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

14/RÚVZ/2014

Nákup hygienických a čistiacich potrieb 1971,21   5.2.2014 Miroslav Huk Prešov 37712080 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

15/RÚVZ/2014

Dodávka kalibračných plynov 1591,97   5.2.2014 Linde Gas Bratislava 31373861 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
16/RÚVZ/2014 Nákup kolkov 12.2.2014 Slovenská pošta Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
17/RÚVZ/2014 Nákup filtračného materiálu     14.2.2014 Chromservis SK Bratislava 45515930 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
18/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií 108,14   14.2.2014 Lambda Life Bratislava   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
19/RÚVZ/2014 Nákup refrotronových prúžkov 309,70   11.3.2014 Intes Poprad 17335493 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
20/RÚVZ/2014 Oprava ventilátora Ostberg     18.3.2014 Karel Ušela Zlín   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
21/RÚVZ/2014 Nákup ONP test 24,11   18.3.2014 Softel Žilina 00692468 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
22/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií     19.3.2014 Gavax Vranov 36495701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
23/RÚVZ/2014 Overenie zvukomeru 924   20.3.2014 TSÚ Piešťany 0057380 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
24/RÚVZ/2014 Nákup kultivačných médií a suplementov     25.3.2014 Unicomp Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
25/RÚVZ/2014 Odborná prehliadka a servis komínov a dymovodov     25.3.2014 Komin servis Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
26/RÚVZ/2014 Nákup Gazpac EZ 181,37   3.4.2014 Bio g Bratislava 34123415 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
27/RÚVZ/2014 Kalibrácia pipiet 106,2   3.4.2014 SLM Banská Bystrica   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
28/RÚVZ/2014 Nákup suplementov     9.4.2014 Unicomp Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
29/RÚVZ/2014 Nákup sterilných sáčkov 280,30   9.4.2014 Bio g Bratislava 34123415 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
30/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií 20,64 9.4.2014 Lambda Life Bratislava 35848189 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
31/RÚVZ/2014 Nákup chemostripov 27,72   9.4.2014 JK Trading Bratislava 31356656 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
32/RÚVZ/2014 Nákup cyanide test 123,40   9.4.2014 Merck Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
33/RÚVZ/2014 Nákup noriem 63,30   9.4.2014 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
34/RÚVZ/2014 Objednanie vysokozdvižnej plošiny - vyčistenie strešných zvodov 171,60   10.4.2014 Osvo Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
35/RÚVZ/2014 Demontáž a montáž ventilátora k digestoru Ostberg 70   10.4.2014 Kožuško Martin Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
36/RÚVZ/2014 Oprava autosamplera 304,8   7.5.2014 Pragolab Bratislava   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
37/RÚVZ/2014 storno           Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
38/RÚVZ/2014 Nákup kultivačných médií a suplementov     7.5.2014 Unicomp Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
39/RÚVZ/2014 Nákup membránových filtrov 418,80   7.5.2014 Unicomp Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
40/RÚVZ/2014 Nákup pufrov 14,52   7.5.2014 Fisher Slovakia Levoča 36483095 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
41/RÚVZ/2014 Nákup referenčných materiálov     7.5.2014 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
42/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií 18   7.5.2014 Gavax Vranov 36495701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
43/RÚVZ/2014 Nákup laboratórneho skla 45,12   12.5.2014 Fisher Slovakia 36483095 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
44/RÚVZ/2014 Objednávka pohostenia     19.5.2014 Globus Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
45/RÚVZ/2014 Objednávka obedového menu     19.5.2014 Sokolovňa Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
46/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií 29,30   19.5.2014 Merck Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
47/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií 72   19.5.2014 Gavax Vranov 36495701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
48/RÚVZ/2014 Nákup membránových filtrov 56,28   19.5.2014 Bali Bratislava 17529069 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
49/RÚVZ/2014 Úprava areálu 100   20.5.2014 Agroplus Prešov 36458724 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
50/RÚVZ/2014 Nákup kultivačných médií a suplementov     26.5.2014 Unicomp Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
51/RÚVZ/2014 Objednanie príslušenstva k AC2000 40,70   26.5.2014 Chromservis SK Bratislava 45515930 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
52/RÚVZ/2014 Nákup kancelárskych potrieb     26.5.2014 APL plus Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
53/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií 37,44   28.5.2014 Labo SK Bratislava 36365556 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
54/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií 25,50   28.5.2014 Merck Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
55/RÚVZ/2014 Nákup laboratórneho skla 179,28   29.5.2014 Gavax Vranov 36495701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
56/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií 132,40   6.6.2014 Merck Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
57/RÚVZ/2014 Nákup indikátorov     6.6.2014 Merck Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
58/RÚVZ/2014 Oprava osobného motorového vozidla     10.6.2014 Mikula autoservis Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
59/RÚVZ/2014 Servisná prehliadka motorového vozidla     10.6.2014 Camea car Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
60/RÚVZ/2014 Montáž osvetlenia do osobného motorového vozidla 76,80   11.6.2014 Autoservis ADP Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
61/RÚVZ/2014 Nákup crack setov 131,50   12.6.2014 Merck Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
62/RÚVZ/2014 Nákup detoxikovaných drevených tampónov 93,96   12.6.2014 Biolab Slovakia Komárno 44083327 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
63/RÚVZ/2014 Nákup Staphylo test 24 123,77   12.6.2014 Softel Žilina 00692468 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
64/RÚVZ/2014 Nákup kultivačných médií      16.6.2014 Unicomp Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
65/RÚVZ/2014 Nákup Apilisteria 140,50   17.6.2014 BioPro Praha   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
66/RÚVZ/2014 Nákup membránových filtrov 112,56   20.6.2014 Bali Bratislava 17529069 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
67/RÚVZ/2014 Nákup skúmavky densi- la- meter 9,22   20.6.2014 Softel Žilina 00692468 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
68/RÚVZ/2014 Reakreditačné posúdenie pre RÚVZ Prešov - OLČ     24.6.2014 SNAS Bratislava 30809673 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
69/RÚVZ/2014 Nákup - centrifugačné skúmavky 114   24.6.2014 Gavax Vranov 36495701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
70/RÚVZ/2014 Overenie meradiel - zvukový expozimeter 360   24.6.2014 TSÚ Piešťany 0057380 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
71/RÚVZ/2014 Overenie laboratórnych váh 269,40 24.6.2014 SLM Banská Bystrica 37954521 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
72/RÚVZ/2014 Nákup prenosných telefónnych aparátov     4.7.2014 Profico Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
73/RÚVZ/2014 Nákup refrotronových prúžkov 131,45   4.7.2014 Intes Poprad 36449814 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
74/RÚVZ/2014 Nákup referenčných materiálov 18   4.7.2014 SMÚ Bratislava 17335493 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
75/RÚVZ/2014 Nákup crm 51   7.7.2014 Merck Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
76/RÚVZ/2014 Nákup crm 52   7.7.2014 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
77/RÚVZ/2014 Nákup kultivačných médií - suplementy     8.7.2014 Unicomp Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
78/RÚVZ/2014 Oprava redestilačného prístroja 440,04   10.7.2014 Nerodia Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
79/RÚVZ/2014 Nákup refrotronových prúžkov 191,33   22.7.2014 Intes Poprad 17335493 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
80/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií a laboratórneho skla     28.7.2014 Gavax Vranov 36495701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
81/RÚVZ/2014 Nákup silikónových tesnení 30.7.2014 Bali Bratislava 17529069 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
82/RÚVZ/2014 Nákup kultivačných médií - suplementy     30.7.2014 Unicomp Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
83/RÚVZ/2014 Kalibrácia plynomerov a laboratórnych prietokomerov     4.8.2014 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
84/RÚVZ/2014 Pranie laboratórneho prádla 47   11.8.2014 Rainbowones Michalovce   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
85/RÚVZ/2014 Kosenie areálu     18.8.2014 Agroplus Prešov 36458724 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
86/RÚVZ/2014 Nákup kultivačných médií - suplementy     3.9.2014 Unicomp Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
87/RÚVZ/2014 Nákup čistiacich potrieb 1331,56   8.9.2014 Repros Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
88/RÚVZ/2014 Nákup akumulátora     8.9.2014 Autosúčiastky Tomáš Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
89/RÚVZ/2014 Nákup ONP test 24,11   10.9.2014 Softel Žilina 00692468 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
90/RÚVZ/2014 Oprava Plynových kotlov 404,98   10.9.2014 Emikatherm Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
91/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií 89,30   10.9.2014 Merck Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
92/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií     10.9.2014 Lambda Life Bratislava 35848189 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
93/RÚVZ/2014 Nákup membránových filtrov 168,84   11.9.2014 Bali Bratislava 17529069 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
94/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií 15,30   16.9.2014 Merck Bratislava 31338101 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
95/RÚVZ/2014 Nákup refrotronových prúžkov 462,33   23.9.2014 Intes Poprad 17335493 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
96/RÚVZ/2014 Nákup kultivačných médií     23.9.2014 Unicomp Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
97/RÚVZ/2014 Kalibrácia PH metra     25.9.2014 SLM Banská Bytrica   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
98/RÚVZ/2014 Nákup referenčného materiálu     25.9.2014 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
99/RÚVZ/2014 Nákup referenčného materiálu 24,20   25.9.2014 Labservice Spišská Nová Ves 36206741 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
100/RÚVZ/2014 Nákup bioindikátorov     15.10.2014 KHS Plzeň 71009361 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
101/RÚVZ/2014 Oprava parného sterilizátora     20.10.2014 Godos Košice   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
102/RÚVZ/2014 Nákup diagnostík 115,07   24.10.2014 Softel Žilina 00692468 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
103/RÚVZ/2014 Nákup membránových filtrov     24.10.2014 Bali Bratislava 17529069 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
104/RÚVZ/2014 Nákup laboratórneho skla 109,92   24.10.2014 Gavax Vranov nad Topľou 36495701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
105/RÚVZ/2014 Nákup STN 16,80   24.10.2014 SMÚ Bratislava 30810701 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
106/RÚVZ/2014 Nákup chemikálií 46,32   24.10.2014 Labo SK Bratislava 36365556 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
107/RÚVZ/2014 Nákup diagnostík     28.10.2014 Imuna - Pharm Šarišské Michaľany   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
108/RÚVZ/2014 Nákup sterilných sáčkov 216,54   6.11.2014 Bali Bratislava 17529069 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
109/RÚVZ/2014 Servis osobného motorového vozidla     10.11.2014 Mikula servis Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
110/RÚVZ/2014 Nákup kancelárskeho nábytku     14.11.2014 Joma Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
111/RÚVZ/2014 Nákup diagnostík     1.12.2014 Unicomp Poprad 31660967 Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
112/RÚVZ/2014 Nákup čistiacich potrieb 996,96   29.12.2014 Repros Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
113/RÚVZ/2014 Vypracovanie znaleckých posudkov     29.12.2014 Geograf Prešov   Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička