Objednávky 2013

Číslo

objednávky

Popis plnenia

Hodnota

 plnenia

Identifikácia zmluvy, ak obj. súvisí s povinne

zverejnenou  zmluvou

Dátum

vyhotovenia

Identifikačné údaje

dodávateľa /IČO

Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku vyhotovila

1/RÚVZ/2013

Dodanie stravy

 99,84

 

2.1.2013

Gastopall Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

2/RÚVZ/2013

STN

 30,36

 

7.1.2013

STN Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

3/RÚVZ/2013

Referenčné materiály

 Storno

 

17.1.2013

SMÚ Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

4/RÚVZ/2013

Referenčné materiály

 21,34

 

23.1.2013

Labservice Spišská Nová Ves

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

5/RÚVZ/2013

Reflotronové prúžky

 1026,10

 

23.1.2013

Intes Poprad

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

6/RÚVZ/2013

Revízia hasiacich prístrojov

 161,40

 

6.2.2013

3Fin Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

7/RÚVZ/2013

Nákup kolkov

 15000,00

 

6.2.2013

Slovenská pošta Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

8/RÚVZ/2013

Referenčné materiály

235,60

 

15.2.2013

Merck Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

9/RÚVZ/2013

Testovacie prúžky - voda

 129,00

 

15.2.2013

Labo SK Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

10/RÚVZ/2013

Nákup diagnostík

 98,92

 

15.2.2013

Biog Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

11/RÚVZ/2013

Lampa k AAS

47,88

 

15.2.2013

Intertec Banská Bystrica

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

12/RÚVZ/2013

Nákup kultivačných médií

 191,30

 

26.2.2013

Unicomp Poprad

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

13/RÚVZ/2013

Nákup filtrov

66,54

 

26.2.2013

Chromservice Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

14/RÚVZ/2013

Nákup chemikálií

308,76

 

26.2.2013

Fisher Levoča

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

15/RÚVZ/2013

Nákup chemikálií

 207,75

 

26.2.2013

Merck Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

16/RÚVZ/2013

Overenie meradiel

59,40

 

5.3.2013

SLM Košice

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

17/RÚVZ/2013

Kalibrácia meradiel

 312,78

 

5.3.2013

SLM Banská Bystrica

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

18/RÚVZ/2013

Nákup chemikálií

130,66

 

8.3.2013

Lambda Life Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

19/RÚVZ/2013

Oprava sterilizátora HS 112

60,94

 

8.3.2013

Elvis Stročín

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

20/RÚVZ/2013

Storno

 Storno

 

 

 

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

21/RÚVZ/2013

Oprava PS AUT 26

 128,02

 

14.3.2013

Godos Košice

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

22/RÚVZ/2013

Nákup bioindikátorov

 3705,00CZK

 

14.3.2013

KHS Plzeň

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

23/RÚVZ/2013

Medzilaboratórne testy

 213,60

 

15.3.2013

VÚVH Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

24/RÚVZ/2013

Overenie meradiel - hlukomer

 600,00

 

15.3.2013

TSÚ Piešťany

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

25/RÚVZ/2013

Nákup kultivačných médií

 157,00

 

18.3.2013

Unicomp Poprad

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

26/RÚVZ/2013

Oprava motorového vozidla

 234,41

 

26.3.2013

Camea Car Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

27/RÚVZ/2013

Nákup čistiacich potrieb

 1891,72

 

27.3.2013

Miroslav Huk Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

28/RÚVZ/2013

Odborná prehliadka komínov

 99,00

 

27.3.2013

Komín servis Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

29/RÚVZ/2013

Nákup homogenizačných sáčkov

 429,31

 

27.3.2013

Labo SK Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

30/RÚVZ/2013

Nákup STN

 33,44

 

27.3.2013

SLM Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

31/RÚVZ/2013

Nákup referenčných materiálov

 45,50

 

27.3.2013

SMÚ Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

32/RÚVZ/2013

Nákup chemikálií

 145,09

 

27.3.2013

Centralchem Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

33/RÚVZ/2013

Nákup chemikálií

 127,38

 

4.4.2013

Merck Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

34/RÚVZ/2013

Nákup chemikálií

 219,08

 

4.4.2013

Chemmea Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

35/RÚVZ/2013

Servis a kalibrácia mikroskopov

 270,00

 

4.4.2013

SLOVopta Šaľa

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

36/RÚVZ/2013

Nákup referenčných materiálov

 45,50

 

4.4.2013

SMÚ Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

37/RÚVZ/2013

Občerstvenie na poradu

 22,80

 

16.4.2013

Globus Product Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

38/RÚVZ/2013

Nákup výpočtovej techniky

 588,00

 

16.4.2013

Dband servis Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

39/RÚVZ/2013

Oprava motorového vozidla

 190,10

 

29.4.2013

Mikula servis Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

40/RÚVZ/2013

Nákup špecifikovaných produktov

 274,54

 

2.5.2013

Labservice Spišská Nová Ves

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

41/RÚVZ/2013

Nákup špecifikovaných produktov

 Storno

 

2.5.2013

Labservice Spišská Nová Ves

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

42/RÚVZ/2013

Nákup antibiotických diskov

 Nedodané

 

2.5.2013

Unicomp Poprad

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

43/RÚVZ/2013

Nákup refrotronových prúžkov

 284,81

 

2.5.2013

Intes Poprad

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

44/RÚVZ/2013

Nákup referenčných materiálov

 22,81

 

2.5.2013

Merck Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

45/RÚVZ/2013

Kalibrácia meradiel

 -

 

2.5.2013

SLM Košice

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

46/RÚVZ/2013

Nákup pneumatík

 195,64

 

6.5.2013

Pneumat Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

47/RÚVZ/2013

Nákup kultivačných médií

 587,10

 

13.5.2013

Unicomp Poprad

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

48/RÚVZ/2013

Nákup diagnostík

 395,69

 

21.5.2013

Biog Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

49/RÚVZ/2013

Nákup laboratórneho skla

 2012,64

 

21.5.2013

Marconi Martin

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

50/RÚVZ/2013

Nákup výpočtovej techniky

 3049,20

 

28.5.2013

Dband Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

51/RÚVZ/2013

Nákup stojana na skúmavky

 4,99

 

4.6.2013

Ites Vranov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

52/RÚVZ/2013

Nákup drevených tampónov

 94,20

 

5.6.2013

Biolab Slovakia Komárno

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

53/RÚVZ/2013

Nákup STN

 15,18

 

5.6.2013

SLM Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

54/RÚVZ/2013

Nákup chemikálií

 10,74

 

5.6.2013

Mikrochem Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

55/RÚVZ/2013

Nákup laboratórneho materiálu

 -

 

6.6.2013

AZ  chrom Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

56/RÚVZ/2013

Kosenie trávnatej plochy v areáli RÚVZ

 100,00

 

7.6.2013

Agro Plus Solivar

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

57/RÚVZ/2013

Nákup bioindikátorov

 2205,00CZK

 

12.6.2013

KHS Plzeň

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

58/RÚVZ/2013

Nákup kultivačných médií

 100,90

 

17.6.2013

Unicomp Poprad

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

59/RÚVZ/2013

Kalibrácia meradiel

 -

 

17.6.2013

SLM Banská Bystrica

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

60/RÚVZ/2013

Kalibrácia meradiel

 432,00

 

17.6.2013

Meracomp Trenčín

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

61/RÚVZ/2013

Kalibrácia meradiel

 -

 

17.6.2013

SMÚ Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

62/RÚVZ/2013

Nákup náhradného dielu k mikroskopu

 356,60

 

17.6.2013

Jena - R Slovakia Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

63/RÚVZ/2013

Nákup laboratórnych potrieb

 9,20

 

17.6.2013

Zdravotnícke potreby Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

64/RÚVZ/2013

Nákup špecifikovaných produktov

 42,68

 

17.6.2013

Labservice Spišská Nová Ves

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

65/RÚVZ/2013

Nákup filtračného zariadenia

 870,00

 

19.6.2013

Ites Vranov nad Topľou

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

66/RÚVZ/2013

Kalibrácia meradiel

 613,80

 

25.6.2013

SLM Košice

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

67/RÚVZ/2013

Odborná prehliadka výťahu

 103,25

 

1.7.2013

Harčaruvka servis Bardejov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

68/RÚVZ/2013

Nákup cenín - kolkov

3750,00 

 

1.7.2013

Slovenská pošta

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

69/RÚVZ/2013

Oprava klimatizačnej jednotky

 79,60

 

1.7.2013

Balík Jozef Ľubotice

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

70/RÚVZ/2013

Kalibrácia meradiel

 -

 

1.7.2013

SLM Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

71/RÚVZ/2013

Garážny servis motorového vozidla

 638,44

 

1.7.2013

Mikula servis Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

72/RÚVZ/2013

Nákup parkovacej zábrany

 141,60

 

1.7.2013

Triton Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

73/RÚVZ/2013

Objednanie vysokozdvižnej plošiny

 23,90

 

3.7.2013

Osvo Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

74/RÚVZ/2013

Občerstvenie na poradu

 -

 

4.7.2013

Double Tiffany Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

75/RÚVZ/2013

storno

 Storno

 

 

 

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

76/RÚVZ/2013

Nákup kolkov

 7500,00

 

16.7.2013

Slovenská pošta

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička

77/RÚVZ/2013

Nákup refrotronových prúžkov

 650,87

 

16.7.2013

Intes Poprad

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
78/RÚVZ/2013 Nákup náhradných dielov k AAS     30.7.2013

Wafy chromservis Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
79/RÚVZ/2013 Krabice na infekčný odpad     30.7.2013

Bémia plus Šurany

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
80/RÚVZ/2013 Nákup bioindikátorov     30.7.2013

KHS Plzeň

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
81/RÚVZ/2013 Nákup STN     30.7.2013

SMÚ Bratislava

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
82/RÚVZ/2013 Nákup náplní k redestilačnému prístroju     30.7.2013

Nerodia Prešov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
83/RÚVZ/2013 Nákup chemikálií     30.7.2013

Gavax Vranov

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
84/RÚVZ/2013 Nákup chemikálií     5.8.2013

Labservice Spišská Nová Ves

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
85/RÚVZ/2013 Nákup chemikálií     5.8.2013 Merck Praha Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
86/RÚVZ/2013 Kalibrácia meradiel     5.8.2013 SLM Banská Bystrica Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
87/RÚVZ/2013 Nákup referenčných materiálov     7.8.2013 SMÚ Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
88/RÚVZ/2013 Nákup kultivačných médií     7.8.2013 Unicomp Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
89/RÚVZ/2013 Nákup čistiacich potrieb     8.8.2013 Miroslav Huk Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
90/RÚVZ/2013 Nákup chemikálií     12.8.2013 Sigma Aldrich com Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
91/RÚVZ/2013 Nákup chemikálií     14.8.2013 Lambda Life Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
92/RÚVZ/2013 Servis redestilačného prístroja     18..8.2013 Nerodia Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
93/RÚVZ/2013 Oprava biologockého termostatu     20.8.2013 Elvis Stročín Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
94/RÚVZ/2013 Oprava telefónnej ústredne     21.8.2013 Samtel Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
95/RÚVZ/2013 Nákup diagnostík     22.8.2013 Softel Žilina Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
96/RÚVZ/2013 Nákup membránových fitroc     28.8.2013 Bali Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
97/RÚVZ/2013 Servis plynových kotlov     10.9.2013 Emika Therm Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
98/RÚVZ/2013 Nákup STN     23.9.2013 SMÚ Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
99/RÚVZ/2013 Nákup HCL lampy pre AAS     23.9.2013 AZ Chrom Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
100/RÚVZ/2013 Nákup kolkov     23.9.2013 Slovenská pošta Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
101/RÚVZ/2013 Nákup pufrov     23.9.2013 Chromservis Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
102/RÚVZ/2013 Nákup chemikálií     23.9.2013 MERCK Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
103/RÚVZ/2013 Nákup referenčných materiálov     23.9.2013 Analytika Praha Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
104/RÚVZ/2013 Nákup chemikálií     23.9.2013 MERCK Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
105/RÚVZ/2013 Oprava hlukomera     23.9.2013 Bruel Kyaer Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
106/RÚVZ/2013 Nákup kultivačných médií     24.9.2013 Unicomp Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
107/RÚVZ/2013 Nákup diagnostikých testov     24.9.2013 Imunapharm Šarišské Michaľany Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
108/RÚVZ/2013 Overenie luxmetrov     24.9.2013 SMÚ Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
109/RÚVZ/2013 Nákup referenčných materiálov     24.9.2013 MERCK Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
110/RÚVZ/2013 Nákup údržbárskeho materiálu     26.9.2013 Mountfield Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
111/RÚVZ/2013 Nákup kolkov     1.10.2013 Slovenská pošta Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
112/RÚVZ/2013 Nákup detoxikovaných tampónov     2.10.2013 Biolab Komárno Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
113/RÚVZ/2013 Školenie vodičov referentských vozidiel     2.10.2013 Pavol Timko Podhradík Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
114/RÚVZ/2013 Nákup chemostripov     18.10.2013 JK - trading Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
115/RÚVZ/2013 Oprava tlačiarne     28.10.2013 Dband Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
116/RÚVZ/2013 Dohľad pre akreditáciu  laboratórií     28.10.2013 SNAS Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
117/RÚVZ/2013 Oprava digestora     28.10.2013 Martin Kožuško Malý Šariš Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
118/RÚVZ/2013 Nákup kolkov     28.10.2013 Slovenská pošta Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
119/RÚVZ/2013 Kosenie areálu RÚVZ     29.10.2013 Agrodružstvo Solivar Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
120/RÚVZ/2013 Nákup detoxikovaných tampónov     30.10.2013 Biolab Komárno Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
121/RÚVZ/2013 Nákup kultivačných médií     5.11.2013 Unicomp Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
122/RÚVZ/2013 Nákup diagnostík     5.11.2013 Bio G Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
123/RÚVZ/2013 Nákup referenčných materiálov     6.11.2013 Lambda Life Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
124/RÚVZ/2013 Nákup referenčných materiálov     15.11.2013 Labservice Spišská Nová Ves Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
125/RÚVZ/2013 Oprava plynových kotlov     15.11.2013 Emika - therm Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
126/RÚVZ/2013 Nákup refrotronových prúžkov     18.11.2013 Intes Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
127/RÚVZ/2013 Nákup kultivačných médií     26.11.2013 Unicomp Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
128/RÚVZ/2013 Nákup membránových filtrov     26.11.2013 Bali Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
129/RÚVZ/2013 Nákup bionindikátorov     26.11.2013 KHS Plzeň Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
130/RÚVZ/2013 Nákup náhradných dielov k motorovému vozidlu     12.12.2013 Predaj náhradných dielov, ul. Októbrová,  Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
131/RÚVZ/2013 Storno         Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
132/RÚVZ/2013 Nákup refrotronových prúžkov     17.12.2013 Intes Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
133/RÚVZ/2013 Nákup kultivačných medií     18.12.2013 Unicomp Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
134/RÚVZ/2013 Nákup chromatografickej kolóny     19.12.2013 Chromservis Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička