Objednávky 2012

Číslo

objednávky

Popis plnenia

Hodnota

 plnenia

Identifikácia zmluvy, ak obj. súvisí s povinne

zverejnenou  zmluvou

Dátum

vyhotovenia

Identifikačné údaje

dodávateľa /IČO

Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku vyhotovila

1/RÚVZ/2012/SF Podanie stravy na pracovné stretnutie  zamestnancov RÚVZ 710 €   2. 1 .2012

ODK s.r.o.

31665071

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

2/RÚVZ/2012 Oprava centrifúgy MPV 342 99,66 €   10.1.2012

Medviď Miron Elvis

Stročín 42

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

3/RÚVZ/2012 Nákup stravných lístkov 2700 € 9/2004+ dodatok č.8 12.1.2012

Gastro Pall s.r.o.

36489832

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

4/RÚVZ/2012

Oprava laboratórneho prístroja

na destiláciu bielkovín - oprava čerpadla

51 €   12.1.2012

Nero Dia   Prešov

36466450

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

5/RÚVZ/2012 Servis notebook SONY Vaio 34,8  €   19.1.2012

DBAND Prešov  36484326

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

6/RÚVZ/2012 Dodávka sterilných tampónov SWA9001 96,10 €   23.1.2012

Biolab Slovakia Komárno

44083327

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

7/RÚVZ/2012 Nákup stravných lístkov   23.1.2012

Gastro Pall Prešov

36489832

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

8/RÚVZ/2012 Nákup tlačiareň HP1102 79,90 €   1.2.2012

Nay elektrodom Bratislava

35739487

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

9/RÚVZ/2012 Oprava destilačného prístroja UDK 126 D - výmena čerpadla NAOH 76,80 €   3.2.2012

Ekotest Topolčany

30998263

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

10/RÚVZ/2012 Servis trepačky Heidolph 69,60 €   3.2.2012

Ekotest Topolčany

30998 63

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

11/RÚVZ/2012 Oprava mobilu - výmena display 55 €   7.2.2012 Servis mobilov Prešov

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

12/RÚVZ/2012 Nákup referenčných materiálov - vodný roztok HCL F31 F27 70 €   13.2.2012 SMÚ Bratislava

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

13/RÚVZ/2012

Nákup referenčných materiálov -

dusičnany, chloridy, CERTIPUR

59,80 €   13.2.2012 MERCK Bratislava

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

14/RÚVZ/2012

Nákup referenčných materiálov -

hliník, olovo, zinok, AAS 213, 282,240

42,68 €   13.2.2012

Labservice

 Spišská Nová Ves

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

15/RÚVZ/2012 Nákup chemikálií - Azometín 65,14 €   13.2.2012 Merck Praha

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

16/RÚVZ/2012 Odborná prehliadka a údržba výťahu 62,22 €   15.2.2012 Harčaruvka servis výťahov Bardejov

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

17/RÚVZ/2012 Kultivačné média suplementy FD003 FD231 FD033 94,56 €   16.2.2012 Unicomp Poprad

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

18/RÚVZ/2012 Oprava autoklávy 147,94 €   20.2.2012 Godos Košice

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

19/RÚVZ/2012 Nákup stravných lístkov 1890 € 9/2004+ dodatok č.8 22.2.2012

Gastro Pall s.r.o.

36489832

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

20/RÚVZ/2012 Nákup tonerov 117 €   22.2.2012 Tontech Prešov

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

21/RÚVZ/2012

Nákup chemikálií  - testkyanidy

test craktest

110,84 €     Merck Praha

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

22/RÚVZ/2012

Nákup kapilár k polarografu

metrohm 746

574,8 €   23.2.2012 Metrohm Bratislava

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

23/RÚVZ/2012 Nákup chemikálií -  acesulfán K 38,40 €   27.2.2012 Lambda Life  Bratislava

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

24/RÚVZ/2012 Nákup chemikálií - hexakyanoželeznatan tetradraselný 16,58 €   27.2.2012 Labo -  Sk Bratislava

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

25/RÚVZ/2012 Nákup - vyvíjač plynu BD - gaspack EZ 164,89 €   2.3.2012 Biog Bratislava

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

26/RÚVZ/2012 Nákup - homogenizačné sáčky bagpage +400 408,86 €   2.3.2012 Labo -  Sk Bratislava

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

27/RÚVZ/2012 Oprava destilačnej jednotky Velp udk126 281,14 €   5.3.2012 Ecotest Topolčany

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

28/RÚVZ/2012 Nákup - referenčný materiál Tol mix1 122,40€   5.3.2012 Microchem Pezinok

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

29/RÚVZ/2012 Nákup - akumulátorovej vŕtačky s príslušenstvom Dewalt 237,55 €   7.3.2012 Dewalt Prešov

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

30/RÚVZ/2012 Nákup redukčného ventilu vzduch 92,26€   7.3.2012 Deltazvar Prešov

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

31/RÚVZ/2012 Overenie meradiel - zvukomer 2260 744€   12.3.2012 TSÚ Piešťany

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

32/RÚVZ/2012 Nákup STN 20,35€   13.3.2012 SMÚ Bratislava

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

33/RÚVZ/2012 Nákup diagnostík 346,23€   13.3.2012 Biog Bratislava

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

34/RÚVZ/2012 Nákup špecifikovaných produktov - referenčný materiál 39,05€   13.3.2012

Labservice

 Spišská Nová Ves

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

35/RÚVZ/2012 Nákup chemikálií 82,94€   13.3.2012 ITES Vranov nad Topľou

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

36/RÚVZ/2012 Nákup chemikálií 218,09€   13.3.2012 MERCK Praha

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

37/RÚVZ/2012 Oprava motorového vozidla 99,70   23.3.2012 Domicar Prešov

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

38/RÚVZ/2012 Nákup stravných lístkov 2700€ 9/2004+ dodatok č.8 23.3.2012

Gastro Pall Prešov

36489832

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

39/RÚVZ/2012 Kultivačné médiá 194€   16.4.2012 UNICOMP Poprad

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

40/RÚVZ/2012 Referenčné materiály 42,68€   16.4.2012

Labservice

 Spišská Nová Ves

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

41/RÚVZ/2012 Oprava refrotronu     16.4.2012 ITES Poprad

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

42/RÚVZ/2012 Nákup čistiacich potrieb 1522,16€   16.4.2012 Repros Prešov

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

43/RÚVZ/2012 Špeciálny zdravotnícky materiál 92,36€   17.4.2012 Zdravotnícke potreby Prešov

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

44/RÚVZ/2012 STN normy 44,11€   23.4.2012 SMÚ Bratislava

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

45/RÚVZ/2012 Referenčné materiály 481,58€   24.4.2012

Labservice

 Spišská Nová Ves

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

46/RÚVZ/2012 Odborná prehliadka komínov 99€   24.4.2012 Komín servis Prešov

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

47/RÚVZ/2012 Nákup stravných lístkov pre zamestnancov 2700€   25.4.2012

Gastro Pall Prešov

36489832

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

48/RÚVZ/2012 Oprava destilačnej jednotky UDK126D 72€   3.5.2012 Mezos Banská Bystrica

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

49/RÚVZ/2012 Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky 375,49€   11.5.2012 Axeco Prešov

MUDr. Anna Bencová, MPH

regionálna hygienička

50/RÚVZ/2012 Referenčné materiály 35€   17.5.2012 SMÚ Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
51/RÚVZ/2012 Membránové filtra MCE sterilné 96,60€   17.5.2012 Bali Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
52/RÚVZ/2012 Nákup chemikálií azometín 61,20€   17.5.2012 MERCK Praha Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
53/RÚVZ/2012 Referenčné materiály pre AAS 21,34€   17.5.2012

Labservice

 Spišská Nová Ves

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
54/RÚVZ/2012 Sklenené filtre, sorbentné trubice     17.5.2012 Chromservice Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
55/RÚVZ/2012 Kultivačné médiá     18.5.2012 UNICOMP Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
56/RÚVZ/2012 Nákup chemikálií 375,92€   18.5.2012 Lambda Life  Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
57/RÚVZ/2012 Odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hydrantov 315,78€   21.5.2012 BTS Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
58/RÚVZ/2012 Nákup stravných lístkov 1890€   29.5.2012

Gastro Pall Prešov

36489832

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
59/RÚVZ/2012 Overenie laboratórnych prístrojov 360€   29.5.2012 TSÚ Piešťany Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
60/RÚVZ/2012 Nákup chemikálií     29.5.2012 Centralchem Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
61/RÚVZ/2012 Nákup bioindikátorov 1675 Czk   30.5.2012 KHS Plzeň Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
62/RÚVZ/2012 Oprava motorového vozidla PO-127BC 31,50€   4.6.2012 Degro Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
63/RÚVZ/2012 Odborná prehliadka filtroventilačného zariadenia 198€   7.6.2012 Livonec Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
64/RÚVZ/2012 Kultivačné médiá 30€   8.6.2012 Unicomp Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
65/RÚVZ/2012 Reflotronové prúžky 230,77€   12.6.2012 Intes Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
66/RÚVZ/2012 Stavebný materiál 440,54€   13.6.2012 Stavebniny Solivar Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
67/RÚVZ/2012 Nákup štátnej vlajky 42€   14.6.2012 Ondis Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
68/RÚVZ/2012 Overenie laboratórnych váh 233,40€   20.6.2012 SLM Košice Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
70/RÚVZ/2012 Nákup stravných lístkov 1890€   25.6.2012

Gastro Pall Prešov

36489832

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
71/RÚVZ/2012 Nákup diagnostík 108,87€   25.6.2012 Softel Žilina Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
72/RÚVZ/2012 Kosenie areálu 100€   27.6.2012 Agrodružstvo Plus Solivar Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
73/RÚVZ/2012 Oprava termostatu s chladením 135,19€   29.6.2012 Elvis Stročín Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
74/RÚVZ/2012 Kalibrácia teplomerov 87€   3.7.2012 SLM Banská Bystrica Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
75/RÚVZ/2012 Nákup ŠZM 92,50€   6.7.2012 Biolab Komárno Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
76/RÚVZ/2012 Nákup sklenených filtrov 37,50€   6.7.2012 Bali Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
77/RÚVZ/2012 Nákup chromatografického papiera 178,80€   6.7.2012 Gavax Vranov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
78/RÚVZ/2012 Nákup stravných lístkov 2430€ 9/2004+ dodatok č.8 24.7.2012

Gastro - PALL s.r.o.

36489832

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
79/RÚVZ/2012 Kancelárske potreby 1474,37€   24.7.2012 Šeft Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
80/RÚVZ/2012 Nákup kolkov     26.7.2012 Slovenská pošta Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
81/RÚVZ/2012 Nákup chromatografického papiera 45,60€   27.7.2012 Gavax Vranov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
82/RÚVZ/2012 Amoniak - štandartný roztok 26,80€   30.7.2012 Merck Praha Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
83/RÚVZ/2012 Špecifikované produkty 159,28€   30.7.2012

Labservice

 Spišská Nová Ves

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
84/RÚVZ/2012 STN normy 2,09€   30.7.2012 SMÚ Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
85/RÚVZ/2012 Chemikálie, laboratórne sklo 179,40€   30.7.2012 Gavax Vranov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
86/RÚVZ/2012 Kuchynské potreby 260,10€   6.8.2012 Norma Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
87/RÚVZ/2012 Počítačové vybavenie 879,20€   7.8.2012 ProfiPC Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
88/RÚVZ/2012 Odborná publikácie 82,31€   9.8.2012 AB Kniha Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
89/RÚVZ/2012 STN normy 15,18€   17.8.2012 SMÚ Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
90/RÚVZ/2012 Oprava laboratórneho prístroja 108€   20.8.2012 Mezos Banská Bystrica Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
91/RÚVZ/2012 Kultivačné médiá 34,92€   20.8.2012 Unicomp Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
92/RÚVZ/2012 Nákup stravných lístkov 1890€ 9/2004+ dodatok č.8 3.9.2012

Gastro Pall s.r.o.

36489832

Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
93/RÚVZ/2012 Nákup bioindikátorov 3705 Czk   5.9.2012 KHS Plzeň Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
94/RÚVZ/2012 Oprava čerpadla 79,20€   10.9.2012 Servis elektromotorov Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
95/RÚVZ/2012 Výmena sklenených tabulí 56,88€   11.9.2012 Movyrob Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
96/RÚVZ/2012 Nákup STN 30,36€   13.9.2012 SMÚ Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
97/RÚVZ/2012 Servis a kalibrácia ortuťového analyzátora 14455 Czk   13.9.2012 ALTEC Praha Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
98/RÚVZ/2012 Kalibrácia plynomeru 16,55€   13.9.2012 SPP Spišská Belá Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
99/RÚVZ/2012 Kalibrácia meradiel - PH meter 256,32€   14.9.2012 SLM Banská Bystrica Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
100/RÚVZ/2012 Nákup referenčného materiálu     14.9.2012 Chemea Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
101/RÚVZ/2012 Oprava snímacieho zariadenia 136,08€   19.9.2012 Samtel Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
102/RÚVZ/2012 Nákup chemikálií 91,44€   20.9.2012 Sigma Aldrich Com Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
103/RÚVZ/2012 Nákup biochemických testov 39,36€   20.9.2012 Softel Žilina Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
104/RÚVZ/2012 Oprava reflotronu 921,40€   20.9.2012 Intes Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
105/RÚVZ/2012 Údržba areálu - kosenie 100€   21.9.2012 Agroplus Solivar Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
106/RÚVZ/2012 Nákup čistiacich prostriedkov 1495,44€   21.9.2012 Repros Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
107/RÚVZ/2012 Nákup OOPP 32,54€   27.9.2012 Brakon Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
108/RÚVZ/2012 Nákup kolkov     2.10.2012 Slovenská pošta BB Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
109/RÚVZ/2012 Nákup diagnostík 346,23€   3.10.2012 Biog Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
110/RÚVZ/2012 Oprava parného sterilizátora 152,74€   3.10.2012 Godos Košice Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
111/RÚVZ/2012 Oprava motorového vozidla 480,10€   4.10.2012 Cars servis Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
112/RÚVZ/2012 Spracovanie odborného posudku     4.10.2012 Liquid car Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
113/RÚVZ/2012 Nákup kultivačných médií 944,50€   6.10.2012 Unicomp Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
114/RÚVZ/2012 Nákup referenčných materiálov 75€   11.10.2012 Merck Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
115/RÚVZ/2012 Nákup referenčného materiálu 35€   11.10.2012 SMÚ Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
116/RÚVZ/2012 Oprava destilačného aparátu 137,04€   16.10.2012 Nerodia Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
117/RÚVZ/2012 Nákup chemikálií 296,17€   30.10.2012 Lambda life Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
118/RÚVZ/2012 Dohľad nad plnením akreditácie 2376 €   30.10.2012 SNAS Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička zastupujúca
119/RÚVZ/2012 Servisná prehliadka motorového vozidla 167,05€   19.11.2012 Mikula servis Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
120/RÚVZ/2012 Nákup zimných pneumatík 320€   27.11.2012 Biado penuservis Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
121/RÚVZ/2012 Nákup refrotronových prúžkov 187,03€   28.11.2012 Intes Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
122/RÚVZ/2012 Nákup zdravotníckeho materiálu 127,14€   29.11.2012 Zdravotnícke potreby Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
123/RÚVZ/2012 Nákup referenčných materiálov storno   29.11.2012 Labservice Spišská Nová Ves Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
124/RÚVZ/2012 Nákup kultivačných médií storno   29.11.2012 Unicomp Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
125/RÚVZ/2012 Nákup detoxikovaných tampónov 92,50€   29.11.2012 Biolab Slovakia Komárno Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
126/RÚVZ/2012 Nákup STN 20,35€   29.11.2012 SMÚ Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
127/RÚVZ/2012 Oprava sušiarne HS 202A 41,30€   30.11.2012 Elvis Stročín Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
128/RÚVZ/2012 Nákup chromatografickej kolóny 520,68€   5.12.2012 Chromservis Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
129/RÚVZ/2012 Oprava a servis odberových čerpadiel     5.12.2012 Chromservis Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
130/RÚVZ/2012 Nákup refrotronových prúžkov     6.12.2012 Intes Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
131/RÚVZ/2012 Nákup bioindikátorov 645 Czk   6.12.2012 KHS Plzeň Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
132/RÚVZ/2012 Nákup odberového čerpadla 1109,28€   11.12.2012 Chromservis Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
133/RÚVZ/2012 Vypracovanie znaleckého posudku     13.12.2012 Ing. Vladimír Vaľa Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
134/RÚVZ/2012 Nákup  sampler pumpy storno   13.12.2012 Chromservis Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
135/RÚVZ/2012 Nákup laboratórneho prístroja na meranie zákalu vrátane software 1646,28 €   13.12.2012 Hanna instruments Slovak Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
136/RÚVZ/2012 Nákup thermo annemometra FVA605 TA10 1662,05€   13.12.2012 Areko Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
137/RÚVZ/2012 Nákup software k thermoanomemetru 850,63€   13.12.2012 Areko Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
138/RÚVZ/2012 Nákup destilačnej jednotky Velp UDK 129 1939,20€   13.12.2012 Ecotest Topolčany Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
139/RÚVZ/2012 Nákup spotrebného materiálu k laboratórnemu prístroju 1180,80€   13.12.2012 Ecotest Topolčany Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
140/RÚVZ/2012 Nákup filtrov 37,20 €   13.12.2012 Chromservis Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
141/RÚVZ/2012 Prenájom priestorov 100 €   13.12.2012 DJZ Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
142/RÚVZ/2012 Nákup obväzového materiálu 230,95 €   13.12.2012 Hartman-Rico Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
143/RÚVZ/2012 Nákup membránových filtrov 712,40 €   13.12.2012 Bali Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
144/RÚVZ/2012 Objednanie občerstvenia 900,96 €   13.12.2012 SSOŠ Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
145/RÚVZ/2012 Nákup laboratórneho materiálu 46,27 €   13.12.2012 Fisher Slovakia Levoča Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
146/RÚVZ/2012 Nákup kultivačných médií 877,08 €   13.12.2012 Medicomp Poprad Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
147/RÚVZ/2012 Nákup referenčného materiálu 487,30€   13.12.2012 Labservice Spišská Nová Ves Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
148/RÚVZ/2012 Nákup lampy - HCLCU pre AAS PE 424,29 €   13.12.2012 Intertec Banská Bystrica Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
149/RÚVZ/2012 Nákup kolóny     17.12.2012 Chromservis Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
150/RÚVZ/2012 Nákup filtr. a dezinfekčného materiálu 1185,24€   17.12.2012 Gavax Vranov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
151/RÚVZ/2012 Nákup chromatografického papiera 178,80€   17.12.2012 Gavax Vranov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
152/RÚVZ/2012 Nákup predkolóniek 310,32€   17.12.2012 Chromservis Bratislava Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
153/RÚVZ/2012 Nákup kancelárskej techniky 1659,90€   17.12.2012 J-system Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
154/RÚVZ/2012 Nákup výpočtovej techniky 1702,80€   17.12.2012 J-system Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
155/RÚVZ/2012 Zhotovenie loga RÚVZ Prešov     20.12.2012 Tampex Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička
156/RÚVZ/2012 Nákup OOPP 1275,52€   21.12.2012 Brakon Prešov Ing. Jana Mýtniková,  MPH regionálna hygienička