NÁRODNÉ REFERENČNÉ CENTRUM

pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín 

 

NRC pre organizovanie MPS v oblasti potravín bolo zriadené listom MZ SR č. S08834-1/OOš-2011 zo dňa 5.8.2011 s účinnosťou od 1.septembra 2011.

Hlavnou činnosťou NRC je organizovanie a vyhodnotenie medzilaboratórnych porovnaní zameraných na stanovenie vybraných chemických ukazovateľov v potravinách v súlade s EN ISO/IEC 17043:2010 Posudzovanie zhody - Všeobecné požiadavky na skúšanie spôsobilosti (Conformity assessment - General requirements for proficiency testing).

Požiadavkou normy ISO/IEC 17025 je, aby laboratória mali zavedený systém zabezpečenia kvality, v rámci ktorého by sa mali zúčastňovať vhodných medzilaboratórnych porovnaní. Účasť v medzilaboratórnom porovnaní sa považuje za významný nástroj na preukázanie kompetentnosti a udržiavania kvality odborných činností laboratória.

 

 

Kontakt

 

Ing. Jana Markušová  

tel.: 051/7580344, 326                           

 

Ing. Jana Dolinská

tel.: 051/7580356

 

mail: po.nrc@uvzsr.sk