Týždeň boja proti drogám v meste Prešov

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám zorganizovala skupina partnerov RÚVZ Prešov, Krajský úrad Prešov, RISEN o.z., GJAR Prešov, ZP APOLLO, FZ PU Prešov, ZUŠ Prešov sériu aktivít zameraných na prezentáciu problémov súvisiacich s drogovou závislosťou a prezentáciou práce jednotlivých organizácií na túto oblasť.

Prešovský týždeň boja proti drogám bol atypický, nakoľko trval 9 dní  ( 7.11. - 21.11.2005).

V Prešove prebiehalo viac aktivít, ale uvádzame len tie na ktorých sa RÚVZ aktívne zúčastnilo.

 

Diskusné fórum - 9.11.2005 - fórum pre verejnosť, na ktorom prezentovalo svoju činnosť resocializačné zariadenie REZONAL zo Zlatej bane. Súčasťou prezentácie boli svedectvá abstinujúcich závislých.

Protifajčiarska poradňa  - 10.11.2005 - uskutočnila sa na pešej zóne kde dobrovoľníkom fajčiarom bol meraný CO a COHb s poradenstvom.

 

 

Rádio Východ - 14.11.2005 - RÚVZ Prešov prezentovalo svoju činnosť v oblasti prevencie fajčenia a drogových závislostí.

 

Jablko za cigaretu - 15.11.2005 - preventívna aktivita zameraná na problematiku fajčenia, ktorá prebiehala na pešej zóne v Prešove. Jej súčasťou bola ja poradňa zdravia RÚVZ Prešov. Študenti GJAR a FZ PÚ ponúkali okoloidúcim fajčiarom jablko za cigaretu. Podarilo sa vyzbierať 148 cigariet.

 

Diskusné fórum 16.11.2005 - pre verejnosť kde sa prezentoval Ústav na výkon väzby v Prešove a Resocializačné zariadenie Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. Aj toto fórum bolo spojené so svedectvami abstinujúcich z obidvoch zariadení.
   

Prevencia v školách - realizovali sa besedy v základných a stredných školách v meste Prešov.