Telesná zdatnosť študentov stredných škôl v Prešove

Dňa 10.11.2006 sa v priestoroch Obchodnej akadémie v Prešove uskutočnil VII. ročník súťaže telesnej zdatnosti študentov stredných škôl v Prešove, súťažilo sa v piatich disciplínách.

Hlavnými organizátormi súťaže boli: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove - oddelenie zdravotnej výchovy, hygiena detí a mládeže, Obchodná akadémia Prešov, Zdravotná poisťovňa APOLLO,

Sponzormi akcie boli: Salvator a.s. Prešov, Naceva s.r.o ,.

 

Umiestnenie družstiev:

1. miesto SPŠ Stavebná Prešov

2. miesto Spojená škola Ľ. Podjavorinskej

3. miesto SPŠ Elektotechnická Prešov

 

Umiestnenie jednotlivcov:

1. miesto Vladimír Matvija - SPŠ elektrotechnická Prešov

2. miesto Dominik Petruška - SPŠ stavebná Prešov

3. miesto Matúš Vatycha - SPŠ stavebná Prešov