Zostavovanie a manažment projektov

občianske združenie Partners for Democratic Change Slovakia

Dňa 24.2.2005 sa konala v Prešove prezentácia projektov v rámci Programu integrácie Rómov. Tejto prezentácie s vypracovaným projektom sa aktívne zúčastnili zamestnankyne oddelenia zdravotnej výchovy RÚVZ so sídlom v Prešove.