IX. Ročník súťaže telesnej zdatnosti študentov stredných škôl v Prešove

 

Dňa 19.11.2009 sa v priestoroch  SPŠ Stavebnej v Prešove uskutočnil IX. ročník súťaže telesnej zdatnosti študentov stredných škôl v Prešove. Súťažilo sa v piatich disciplínách-

 

Hlavnými organizátormi súťaže boli: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove - oddelenie podpory zdravia, hygiena detí a mládeže, VšZP Prešov,  SPŠ Stavebná Prešov

 

Umiestnenie družstiev:

1. miesto Gymnázium Konštantínová

2. miesto SPŠ Elektrotechnická Prešov

3. miesto Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov

 

Umiestnenie jednotlivcov:

1. miesto Jakub Hudák SPŠ Stavebná Prešov, Kristián Grega SPŠ Elektrotechnická Prešov

3. miesto Milan Benko Gymnázium Konštantínová Prešov

 

Víťazom blahoželáme.

 

Foto z akcie:

Tlak s činkou v ľahu na lavičke
 
Trojskok z miesta znožmo    
 
Zhyby na hrazde nadhmatom    
 
Ľah- sed    
 
Kľuky na bradlách