Ak chcete urobiť niečo pre svoje zdravie zapojte sa do súťaže  

VYZVI SRDCE K POHYBU

Máte nad 18 rokov? Prekonajte pohodlnosť - vyhráte zdravie

Kampaň je iniciovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou, zabezpečujú ju všetky RÚVZ v SR a ÚVZ SR pod gesciou RÚVZ Banská Bystrica v rámci programu CINDI.

Venujte sa vo svojom voľnom čase pohybovým činnostiam minimálne počas 4 týždňov za sebou od 7.9. 2009 do 29.11.2009. Účastníci aktívni 6 a viac týždňov budú zaradení  aj do prémiového žrebovania. Potrebné je viesť záznam pravidelne, mať pohybovú aktivitu aspoň v 4 dňoch každý týždeň, a venovať sa pohybu najmenej 210 minút týždenne. Dôsledne vyplňte tabuľku a svoje osobné údaje. Vyplnený účastnícky list pošlite alebo osobne doručte po ukončení Vašej účasti v súťaži na adresu ( môžte ho tiež naskenovaný zaslať mailom):

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Oddelenie podpory zdravia

Hollého 5

080 01 Prešov

 

Účastnícky list

 

Dalšie informácie na http://www.vzbb.sk/sk/poradna_zdravia/vskp.php