Dni prevencie kriminality v meste Prešov

V dňoch 29 - 30. mája 2006 sa uskutočnila v Prešove preventívna akcia Dni prevencie kriminality v meste Prešov. Táto akcia bola venovaná vybraným žiakom základných škôl a stredných odborných učilíšť mesta Prešov, ako aj širokej verejnosti. Na jednotlivých aktivitách, ktoré boli realizované participovali viaceré organizácie zaoberajúce sa prevenciou. Medzi nimi nechýbal ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove so svojou výjazdovou poradňou zdravia a poradňou odvykania od fajčenia.  O naše ponúkané služby bol veľký záujem hlavne zo strany mladých ľudí.