Výcvik komunikačných zručností

Dňa 6.4.2006 sa v priestoroch RÚVZ Prešov uskutočnil výcvik komunikačných zručností. Skupinu tvorili vedúci oddelení zdravotnej výchovy Prešovského kraja a vybraní zamestnanci RÚVZ Prešov, zaoberajúci sa podporou zdravia.