5. máj – Deň hygieny rúk

Deň 5. máj je každoročne celosvetovo venovaný hygiene rúk. V rámci tohto dňa prebieha už 13. ročník kampane:

Save lives: Clean your hands“

          „Umývaj si ruky – zachrániš život“,

ktorá je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie s cieľom poukázať, že správna hygiena rúk patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz. Do programu je zapojených 20 614 nemocníc z celého sveta, v rámci Slovenska je registrovaných 38 nemocníc.

            Heslom tohtoročnej kampane:

It̕s in your hands – prevent sepsis in health care.

Prevencia sepsy v zdravotníckom zariadení - je vo Vašich rukách.

http://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5May2018_tb.gifSvetová zdravotnícka organizácia nabáda zdravotnícke zariadenia k prevencii sepsy, ktorej vznik súvisí s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti. Sepsa je životohrozujúce zlyhávanie orgánov, ktoré je spôsobené neprimeranou odpoveďou hostiteľa na infekciu. V prípade, že nie je včas rozpoznaná môže prejsť do septického šoku, multiorgánového zlyhania až k smrti. Na sepsu každoročne ochorie viac ako 30 mil. ľudí na celom svete, 6 mil. z nich na sepsu každoročne umiera. Nozokomiálne nákazy, resp nákazy spojené so zdravotníckym výkonom sú spoločným rizikovým faktorom rozvoja sepsy, ktorému ale vieme účinne predchádzať. Práve efektívna hygiena rúk – správnym spôsobom a v správnom čase zohráva v tomto prípade kľúčovú rolu.

            Slovensko sa do tejto kampane zapája  už desiaty-krát. Podobne ako po minulé roky sa svojimi aktivitami do tejto kampane zapája aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove.