Týždeň mozgu

 

   V dňoch od 12. – 18. marca 2018 bude prebiehať medzinárodná aktivita „Týždeň mozgu“, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť širokej laickej verejnosti na ľudský mozog a jeho funkcie, ktorého aktívne využívanie zaručuje zostať aj vo vyššom veku samostatným, na mozgové ochorenia a spôsoby ich prevencie, dozvedieť sa zaujímavosti o mozgu a pamäti, ich fungovaní či zlyhávaní. Stačí sa zapojiť do niektorej z bezplatných regionálnych akcií v školách, knižniciach, zariadeniach pre seniorov, neziskových organizáciách a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Edukačné  aktivity od prednášok, besied, cez tvorivé dielne po kognitívne tréningy budú prebiehať počas celého „Týždňa mozgu“.

  Aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove sa tento rok tak, ako po ostatné roky zapojí do uvedenej akcie aktivitami, ktorých cieľom bude upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť pre seniorov v denných centrách, zariadeniach pre seniorov, ako aj v denných stacionároch, a to dňa 12.3.2018 vo Finticiach a dňa 15.3.2018 v Kapušanoch so začiatkom o 10,00 hod. s dôrazom na prevenciu – zdravý životný štýl, trénovanie pamäti a jej zdokonaľovanie a taktiež na stredných a základných školách dňa 12.3.2018 na ZŠsMŠ Fintice a dňa 15.3.2018 na ZŠsMŠ Kapušany.

 

 

 

                                                        Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA

                                                                         regionálna hygienička