Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2017/2018

 

 

            V súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), ECDC a záväzkom členských štátov Európskej únie (EÚ), je snahou chrániť obyvateľstvo pred chrípkou vysokou zaočkovanosťou. Slovenská republika zaznamenala v uplynulej chrípkovej sezóne 2016/2017 zaočkovanosť 4,4%, čo je hlboko pod cieľom EÚ, ktorý predstavuje zaočkovanosť celkovej populácie na úrovni 30%.

            Pre chrípkovú sezónu 2017/2018 sú v Slovenskej republike k dispozícii dva druhy očkovacích látok proti chrípke:

·         Vaxigrip - štiepená (splitová) očkovacia látka, výrobca Sanofi Pasteur S. A. a

·         Influvac - subjednotková vakcína, výrobca BGP Produts B. V.

 

            Obe vakcíny sú trivalentné a obsahujú nasledovné typy a subtypy chrípkových kmeňov, ktoré odporúča SZO pre aktuálnu chrípkovú sezónu:

–  A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – variant,

–  A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – variant,

–  B/Brisbane/60/2008 – variant.

 

            V súlade s odporúčaním Strategickej poradnej skupiny odborníkov v oblasti imunizácie (SAGE - Strategic Advisory Group of Experts on immunization) SZO sa očkovanie proti chrípke odporúča pre:

-   tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva,

-   deti vo veku od šesť mesiacov,

-   deti predškolského a školského veku,

-   zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom,

-   pracovníkov rezortov, v ktorých dochádza k úzkemu kontaktu veľkého množstva ľudí (učitelia,

    zamestnanci pôšt, obchodov, bánk, dopravy a pod.),

-   profesionálnych vojakov a policajtov,

-   aktívnych športovcov,

-   osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými,

    obličkovými a imunitnými poruchami vrátene ich rodinných príslušníkov,

-   všetky osoby vo veku 59 rokov a staršie vrátene ich rodinných príslušníkov.

 

            Povinné očkovanie proti chrípke a pneumokokovým invazívnym infekciám platí pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb v súlade s § 7 ods. 5 a ods. 6 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.

           

            Pri očkovaní proti chrípke platí:

-   očkovanie je najvhodnejšie vykonať v priebehu októbra až decembra, t. j. pred začiatkom zvýšenej

     aktivity chrípky, ale očkovať je možné aj neskôr počas chrípkovej sezóny,

-   ochranný efekt očkovania nastupuje po 10 až 14 dňoch,

-   počas prebiehajúcej epidémie nie je očkovanie kontraindikované,

-   na očkovanie možno využiť splitové i subjednotkové vakcíny,

-   očkovanie splitovými vakcínami sa pre ich vlastnosti odporúča najmä seniorom, deťom a chronicky  

    chorým pacientom,

-   vakcína sa aplikuje intramuskulárne do deltového svalu, u najmenších detí do laterálnej oblasti

    stehenného svalu, nie do gluteálneho svalu.

            Vakcíny proti chrípke sú v Slovenskej republike v súčasnosti dostupné v distribučnej sieti v množstve približne 250 000 dávok.

Zdroj: ÚVZ SR