Svetový deň zdravia

 

Svetový deň zdravia je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO 7. apríla na každoročne vyhlasovanú tému, ktorou je pre rok 2017 „Depresia – hovorme o nej“.

Depresia je jednou z hlavných zdravotných výziev v európskom regióne a ústrednou témou svetového dňa, keďže patrí k najčastejším psychickým poruchám. Ženy ňou trpia dvakrát častejšie ako muži. Z hľadiska veku je najviac mužov i žien postihnutých vo veku 25 - 44 rokov, no novšie štúdie poukazujú na posun začiatku chorôb do nižšieho veku a to medzi 18. - 25. rokom života. Depresia je choroba, ktorá ovplyvňuje každodenné fungovanie človeka, pričom základným rysom depresie je patická (chorobná) nálada spojená s inými príznakmi, ako je porucha chuti do jedla, poruchy spánku, strata energie, problémy so sústredením a premýšľaním, myšlienky na samovraždu, dokonca i samovražedné pokusy. Depresia môže mať až smrteľný priebeh, pričom 5 -15 % pacientov spácha samovraždu. Riziko samovraždy u depresívnych detí je až 20-krát vyššie než v bežnej populácii.

Depresia je liečiteľná. Platí, že čím skôr človek s liečbou začne, tým skôr depresia odznie. V súčasnosti sa lieči depresia najčastejšie v ambulantných podmienkach, len ťažké a komplikované formy si vyžadujú hospitalizáciu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove zrealizuje pri príležitosti Svetového dňa zdravia aktivity zamerané na vyhlásenú tému a to dňa 5.4.2017 v Dennom stacionári na ul. Zemplínskej v Prešove prednášku na tému „Depresia“ a súčasne vyšetrenie cholesterolu spojenú s meraním TK, 7.4.2017 na Združenej strednej škole služieb na ul. Košickej v Prešove besedu, pamäťové cvičenia a prednášku na tému „Depresia-hovorme o nej“ a počas celého dňa 7.4.2017 v Poradni zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva na ul. Hollého v Prešove v priestoroch úradu Deň otvorených dverí.

  

 

 

 

                                                                                  Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA

                                                                                              regionálna hygienička