Vyzvi srdce k pohybu

 

V súvislosti s napĺňaním intervencií zameraných na podporu zdravia v rámci programu CINDI na zvýšenie pohybovej aktivity dospelého obyvateľstva sa v dňoch od 20.3.2017 do 1.6.2017 koná 7. ročník celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kampaň sa koná pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Je potrebné sa vo svojom voľnom čase venovať pohybovým činnostiam (chôdza, práca v záhrade, plávanie, bicyklovanie, fitness, tanec, aerobic..) minimálne počas 4 týždňov za sebou, pričom každý týždeň je nevyhnutné venovať pohybu najmenej 210 minút a mať pohybovú aktivitu aspoň v 4 dňoch. Keďže nedostatok pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, funkčné poruchy pohybového ústrojenstva a mnohí dospelí ľudia vedú sedavý spôsob života, je dôležité prekonať pohodlnosť a zapojiť sa do súťaže.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove organizuje kampaň pod gesciou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vo svojej územnej pôsobnosti prostredníctvom oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu. Všetky potrebné informácie vrátane účastnického listu sú k dispozícii na stiahnutie na www.ruvzpo.sk alebo na www.vzbb.sk

Prekonajte pohodlnosť – vyhráte zdravie!

 

 

 

 

 

                                                                         Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA

                                                                                      regionálna hygienička