Týždeň mozgu 2017

 

V dňoch od 13. – 19. marca 2017 bude prebiehať medzinárodná akcia „Týždeň mozgu“, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť širokej laickej verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosti, no najmä na mozgové ochorenia a spôsoby ich prevencie, dozvedieť sa zaujímavosti o mozgu a pamäti, ich fungovaní či zlyhávaní. Rôznorodé aktivity od prednášok cez tvorivé dielne po kognitívne tréningy, ktorých spoločným menovateľom je MOZOG sa budú konať na školách, v knižniciach, zariadeniach sociálnych služieb, zdravotníckych zariadeniach a na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove sa tento rok tak, ako po ostatné roky, zapojí do uvedenej akcie aktivitami pre seniorov v denných stacionároch v Petrovanoch a na ul. Sabinovskej v Prešove v dňoch 15.3.2017 a 16.3.2017 s dôrazom na vedomostné a kognitívne aktivity, ako aj  prevenciu – vyšetrenie cholesterolu, TK, trénovanie pamäti a jej zdokonaľovanie a dňa 17.3.2017 na Spojenej škole – Gymnáziu na ul. Sládkovičovej v Prešove pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ so zameraním na logické a matematické úlohy pre deti a  vedomostné kvízy pre malých a veľkých.

 

 

 

                                                        Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA

                                                            ,       regionálna hygienička