Realizácia celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s realizáciou aktivít k „Európskemu týždňu boja proti drogám“ organizuje druhý ročník celoslovenskej súťaže s názvom „Najlepšia protidrogová nástenka“. Súťaž je určená pre 7. ročníky základných škôl, ktorej cieľom je pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja, poukázať na význam primárnej prevencie, obmedziť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, s cieľom predísť poškodeniu zdravia na telesnom a duševnom vývoji, predísť užívaniu návykovým látkam alebo ho oddialiť do čo najneskoršieho veku. Termín vyhlásenia súťaže je 8. november 2016, termín uzávierky súťaže je 6.decembra 2016.Na tvorbu protidrogovej nástenky môžu byť použité predmety z papiera, plastu, vlny, drôtu, dreva alebo textilu o rozmeroch väčších ako 110 x 70 cm a musí byť pripevnená resp. zavesená na stene. Vytvorenú nástenku s protidrogovou tématikou odfotografuje pedagóg a zašle na najnastenka.sutaz@uvzsr.sk pričom v odoslanom e-maile musí byť uvedený názov školy, adresa školy, kraj, webová stránka školy, telefonický a e-mailový kontakt na pedagóga, ktorý sa zúčastnil pri tvorbe nástenky so žiakmi. Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov je január 2017.

Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016.Viac info na www.uvzsr.sk, www.ruvzpo.sk.

 

 

 

                                                                                        Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA

                                                                                                          regionálna hygienička