Svetový deň diabetu

 

Svetový deň diabetu vyhlasuje Svetová federácia diabetu v spolupráci s WHO každoročne 14.novembra. Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príznakoch, príčinách, liečbe a komplikáciách, nakoľko počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje.

Diabetes mellitus – cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia a v dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti. Podľa štatistických údajov z Národného centra zdravotníckych informácií SR bolo v roku 2014 v diabetologických ambulanciách evidovaných 339 419 pacientov s diabetes mellitus, pričom každoročne pribudne viac ako 22 000 nových diabetikov. V 90 % prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita.

Mnoho argumentov a klinických štúdií poukazuje nato, že prechodu z rizikového prediabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického diabetes mellitus je možné predísť alebo ho aspoň oddialiť až v cca 50 % prípadov správnou intervenciou so zameraním na zdravý životný štýl a pohybovú aktivitu v horizonte efektu minimálne 5-7 rokov.   

 

 

 

 

 

                                                                                            Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA

                                                                                                                                                                                                                                                              regionálna hygienička