5. máj – Deň hygieny rúk

 

Dňa 5. mája 2016 sa na Slovensku uskutoční 8. ročník kampane: 

„Save Lives: Clean Your Hands“

„Umývaj si ruky – zachrániš život“,

 

 

 

 

 

 ktorý je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie „First Global Patient Safety Challenge – Clean Care Is Safer care“. Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena rúk zdravotníckych pracovníkov patrí medzi najjednoduchšie, najlacnejšie a najúčinnejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Nozokomiálne nákazy sú prenosné ochorenia, ktoré vznikajú v  príčinnej súvislosti s pobytom osôb v zdravotníckom zariadení a práve ruky zdravotníckych pracovníkov kontaminované nemocničnou mikroflórou predstavujú najčastejší spôsob prenosu týchto nákaz.

            Tento rok je kampaň zameraná na chirurgické odbory. Hlavným cieľom tohtoročnej kampane je zameranie sa na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta a poukázať na dôležitosť dodržiavania piatich momentov hygieny rúk u zdravotníckych pracovníkov:

 

 

1.        pred kontaktom s pacientom

2.        pred aseptickými výkonmi

3.        po expozícii telesnými tekutinami

4.        po kontakte s pacientom

5.        po kontakte s prostredím pacienta

 

 

 

 

Podobne ako po minulé roky sa do kampane zapája aj Regionálny úrad vereného zdravotníctva so sídlom v Prešove.

  Poster

 

 

  5 Momentov v Hygiene Rúk zameraných na pacienta so zavedeným centrálnym venóznym katétrom

 
  5 Momentov v Hygiene Rúk zameraných na pacienta so zavedeným periférnym  venóznym katétrom

 
  5 Momentov Hygieny Rúk zameraných na starostlivosť o pacienta s operačnou ranou