Svetový deň zdravia

 

  Svetový deň zdravia je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO na 7. apríla.  V tento deň sú všetky aktivity odbornej aj laickej verejnosti sústredené na každoročne vyhlasovanú tému. Témou Svetového dňa zdravia pre rok 2016 je DIABETES.

  Celosvetovo sa počet chorých na cukrovku neustále zvyšuje. V Slovenskej republike je podľa štatistických údajov z Národného centra zdravotníckych informácií  za rok 2013 340 445 diabetikov, čo je okolo 70% z celej populácie. Naďalej pretrváva vysoká miera novo diagnostikovaných prípadov ročne okolo 22 000 nových diabetikov. V 90% prípadov ide o Diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. V dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti , invalidite a aj úmrtnosti.

  V tejto súvislosti aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove v tento deň realizuje edukačno-preventívne vyšetrenia zamerané na populáciu produktívneho veku a skríning rizikových osôb doplnené o komplexné odborné a nutričné poradenstvo.

 

 

 

                                                                                  Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA

                                                                                               regionálna hygienička