Týždeň mozgu

 

V dňoch od 14. – 20. marca 2016 bude prebiehať medzinárodná akcia „Týždeň mozgu“, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť širokej laickej verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosti, no najmä na mozgové ochorenia a spôsoby ich prevencie, dozvedieť sa zaujímavosti o mozgu a pamäti, ich fungovaní či zlyhávaní. Stačí sa zapojiť do niektorej z bezplatných regionálnych akcií.

V minulom roku si do Týždňa mozgu na Slovensku prihlásilo svoje aktivity 138 partnerských organizácií, predovšetkým školy, knižnice, zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia, neziskové organizácie a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Rôznorodé aktivity od prednášok cez tvorivé dielne po kognitívne tréningy, ktorých spoločným menovateľom je MOZOG, sa konali v 55 obciach Slovenska.

Aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove sa tento rok tak, ako po ostatné roky zapojí do uvedenej akcie aktivitami, ktorých cieľom bude upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť pre seniorov v denných centrách, zariadeniach pre seniorov, ako aj v denných stacionároch s dôrazom na prevenciu – zdravý životný štýl, trénovanie pamäti a jej zdokonaľovanie. 

 

 

                                                                                        Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA

                                                                                                      regionálna hygienička