Kampaň MOST 2015

Slovenská nadácia srdca je organizátorom kampane MOST- Mesiaca o srdcových témach, ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti vedúcej k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľstva v oblasti kardiovaskulárneho zdravia.

Mesiac september je už tradične mesiacom o srdcových témach, kedy sú realizované edukačné a informačné aktivity pre širokú verejnosť.

Slovenská nadácia srdca spolu s podporujúcimi partnermi organizuje

Deň srdca - 25. septembra 2015

kedy na meracích miestach zriadených v obchodných centrách, lekárňach a na verejných priestranstvách, budú mať záujemcovia možnosť dať si skontrolovať kód zdravého života.

V Prešove bude meracie miesto zriadené v Hypertescu na Košickej ulici, kde pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva záujemcom zmerajú hodnotu celkového cholesterolu, krvného tlaku a pulzu, zrealizujú antropometrické merania a určia hodnotu BMI.

 

 

 

                                                                               Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA

                                                                                               regionálna hygienička