September – Svetový mesiac Alzheimerovej choroby.

 

Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie. Na Slovensku ňou trpí 50-60 tisíc ľudí. Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie je jedným z 10-tich hlavných smrteľných ochorení ľudstva.

Choroba začína nenápadne a nepretržite sa rozvíja v priebehu aj niekoľkých rokov. Možnosť vyliečenia zatiaľ neexistuje, ale sú k dispozícii lieky, ktoré pomáhajú zmierniť príznaky ochorenia a tým zlepšiť kvalitu života chorého.

Hlavné príznaky Alzheimerovej choroby:

 • zhoršovanie pamäti,

 • problém s formulovaním viet,

 • časté zmeny nálad a správania,

 • nezáujem o okolitý svet,

 • zlá orientácia v známom prostredí,

 • časová dezorientácia a iné.

Existuje 7 štádií Alzheimerovej choroby, pričom nie všetci chorí majú rovnaké symptómy alebo rovnaký priebeh ochorenia.

Spôsoby ako môžeme znížiť riziko rozvoja demencie:

 • Starať sa o svoje srdce (Cievy ničí fajčenie, vysoký tlak, vysoký cholesterol, obezita – tieto faktory zvyšujú riziko infarktu a cievnej mozgovej príhody a taktiež môžu zvýšiť pravdepodobnosť rozvoja demencie).

 • Byť fyzicky aktívny (Cvičenie a fyzická aktivita pomáhajú kontrolovať krvný tlak a váhu a taktiež redukujú riziko rozvoja demencie.)

 • Zdravo sa stravovať (Jedlo je palivom pre telo i mozog. Môžeme ho udržať dobre fungujúci zdravou a vyváženou stravou).

 • Stimulovať svoj mozog (Nové aktivity pomáhajú vytvárať nové mozgové bunky a upevňovať spojenia medzi nimi a toto môže brániť rozvoju demencie).

 • Byť sociálne aktívny (Sociálne aktivity stimulujú našu mozgovú rezervu, a preto sú rovnako prospešné aj pre mozog).

Alzheimerove spoločnosti na celom svete povzbudzujú ľudí, aby sa naučili včas odhaliť príznaky demencie a aby nezabúdali na svojich blízkych, ktorí trpia demenciou. Každé 4 sekundy pribudne na svete 1 pacient s demenciou, preto je potrebné nezabúdať, že zdravý životný štýl môže znížiť riziko demencie v neskoršom veku.

 

                                                                               Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA

                                                                                               regionálna hygienička