Svetový deň zdravia – Bezpečnosť potravín

 

Každoročne si odborná i laická verejnosť pripomína 7. apríla - Svetový deň zdravia (World Health Day). Tento deň bol v roku 1950 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948.

Bezpečnosť potravín: „od farmy na tanier, robme potraviny bezpečné" je témou Svetového dňa zdravia 7. apríla 2015. V tento deň sa spoločne zameriavame na pripomenutie, aká je dôležitá bezpečnosť potravín po celej dĺžke potravinového reťazca v globalizovanom svete, od výroby, dopravy, prípravy po spotrebu.

V priebehu uplynulého polstoročia, proces, pri ktorom sa jedlo dostane z farmy až na tanier sa radikálne zmenil. Ohrozenie zdravotnej bezpečnosti potravín, ktoré sa vyskytne na jednom mieste - v jednej krajine, môže mať vplyv na zdravotný stav spotrebiteľov, ktorí žijú na druhej strane planéty. Je potrebné aby si aj v tento deň, každý v celom potravinovom reťazci, od výrobcu až k spotrebiteľovi, pripomenul ako je dôležité dodržiavať bezpečné zaobchádzanie s potravinami.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove v rámci Svetového dňa zdravia realizuje viacero aktivít. ÚVZ SR v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku pripravili pre verejnosť informačné letáky „5 zásad pre bezpečnejšie potraviny", ktoré sú dostupné aj na webovej stránke RÚVZ so sídlom v Prešove ako i v Poradni zdravia v tlačenej podobe. Poradňa zdravia bude súčasne realizovať u laickej verejnosti dotazníkový prieskum s cieľom zistiť zaužívané zvyky a obyčaje pri príprave a skladovaní potravín a jedál v domácnostiach.

 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ Prešov