Celonárodná kampaň Vyzvi srdce k pohybu  23.3  - 14.6.2015.

 

Mnohí dospelí ľudia na Slovensku vedú sedavý spôsob života. Nedostatok pohybovej aktivity sa významnou mierou podieľa na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza, hypertenzia, nadváha, cukrovka 2. typu, niektoré onkologické ochorenia a poruchy pohybového ústrojenstva.

Cieľom tejto kampane je prispieť k zlepšeniu tejto situácie a to formou súťaže, ktorá sa začína 23. marca a končí 14. júna 2015. Gestorom súťaže je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v B. Bystrici. Súťaž motivuje ľudí , aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Účastníci kampane v uplynulých rokoch zvýšili svoju aktivitu, mnohí zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina sa začala vďaka pravidelnému pohybu cítiť lepšie.

Rozličné pohybové aktivity musia účastníci súťaže vykonávať minimálne štyrikrát do týždňa (minimálne 210 minút), v štyroch po sebe nasledujúcich týždňoch. Účastník vždy na konci týždňa urobí krátky záznam o svojich pohybových činnostiach - v ktorých dňoch týždňa ich vykonával, koľko ich bolo, trvanie aktivity, ale aj záznam o tom, koľko váži – aby videl, ako sa pohyb odrazil na jeho hmotnosti. Dospelých účastníkov môžu do súťaže prihlásiť aj ich deti. Pre ne je určená súťaž detských podporovateľov kampane, podmienkou je, aby nahovorili aspoň jedného dospelého človeka na účasť v súťaži. Vyplnený účastnícky list je potrebné po ukončení účasti v súťaži poslať na adresu: Oddelenie podpory zdravia, RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica. Účastník ho môže odovzdať tiež osobne na RÚVZ so sídlom v Prešove, Hollého 5, alebo preskenovaný z oboch strán na e-mailovú adresu silvia.kontrosova@vzbb.sk.

Ak pohybovej aktivite človek venuje minimálne 30 minút denne a vykonáva ju aspoň 4 dni v týždni s dostatočnou intenzitou, výrazne si znižuje riziko nielen srdcovocievnych ochorení, ale aj vysokého krvného tlaku, obezity, cukrovky, osteoporózy, nádorových ochorení hrubého čreva a ďalších poškodení zdravia. Paleta pohybových aktivít, ktoré pomáhajú k zlepšeniu zdravia je široká a každý si môže vybrať druh športovej aktivity, ktorý mu najviac vyhovuje. Sú to pohybové aktivity vytrvalostného charakteru, do ktorých sú zapojené veľké svalové skupiny ako chôdza, beh, plávanie, bicyklovanie, aerobik a pod.

 

 

Na stiahnutie:

Plagát (pdf)

Účastnícky list (pdf)

 

 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove.