5. máj 2014 ,,Umývaj si ruky- zachrániš život“

 

 

 

 

 

Dňa 5. mája 2014 sa uskutoční 6. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ („Umývaj si ruky - zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange - Clean Care Is Safer care“. Jedná sa o medzinárodnú iniciatívu, ktorej hlavným cieľom je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Presadzuje potrebu zlepšiť a udržiavať postupy na dezinfekciu rúk zdravotníckych pracovníkov v správny čas a správnym spôsobom a tým pomôcť znížiť šírenie infekcií v zdravotníckych zariadeniach, ktoré môžu ohroziť život. Nozokomiálne nákazy sú najzávažnejším faktorom bezpečnosti pacientov a preto ich surveillance a prevencia musí byť základnou prioritou pre poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti.

Tento ročník je zameraný aj na informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany pacienta pred rezistentnými kmeňmi a poukázanie na dôležitosť dodržiavania piatich momentov hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach:

-          pred kontaktom s pacientom,

-          pred aseptickými výkonmi,

-          po expozícii s telesnými tekutinami,

-          po kontakte s pacientom,

-          po kontakte s prostredím pacienta.

Rovnako ako minulý rok, aj tento rok sa do kampane zapojí aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, ktorého zamestnanci sú ochotní poskytnúť potrebné informácie a rady nemocniciam a zdravotníckym pracovníkom pri skvalitňovaní hygieny rúk. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pripravil pomocný materiál na zefektívnenie dezinfekcie rúk zdravotníckych pracovníkov, ktorý je prístupný na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Prešove.