Regionálny úrad verejného zdravotníctva

 so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov

 

 

 

 

 

oznamuje,

 

že dňa  25. 04. 2014  o 8,30 hod. sa v zasadačke úradu  uskutoční školenie na získanie odbornej spôsobilosti pre prácu v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

 

Cena: 30,- eur (platba pri registrácii)

 

 

 

 

V prípade záujmu je potrebné zaslať žiadosť na vyššie uvedenú adresu alebo mailom po.sekretariat@uvzsr.sk, po.podatelna@uvzsr.sk

 

 

 

 

 

Predpoklad ukončenia školenia: cca 13,00 hod.

Ďalšie informácie Vám poskytnú pracovníci odd. HŽP:

 Ing. Miščíková  tel. 7580313

 Ing. Hrabčáková tel. 7580346