Kampaň 2013 „Odstráň obezitu“ 

            Kampaň 2013 „Odstráň obezitu“ je pre nás výzvou na vytvorenie celospoločensky integrovaného, prospešného systému, ktorý povedie k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti nadhmotnosti a obezity v populácii.

            RÚVZ so sídlom v Prešove sa taktiež zapojilo do tejto kampane a v deň Svetového dňa výživy 16. 10. 2013 bude  oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu v spolupráci s poradcami z Cambridge Diet   priestoroch OC Max   od 10,00 hod do 16, 00 hod merať cholesterol a iné hodnoty ovplyvňujúce zdravie.           

Urob niečo pre svoje zdravie a zapoj sa do kampane 2013...