21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby  

Všeobecným výrazom na označenie straty rozumových schopností a pamäti je demencia. Vzniká ako dôsledok degeneratívnych zmien v mozgu a jej výskyt sa zvyšuje s vekom. Príčiny vzniku sú rôzne – infekčné ochorenia mozgu, cievne poruchy, úrazy hlavy, nádory mozgu, alkoholizmus..

Najznámejšou a najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba, ktorá na Slovensku postihuje 50-60 tisíc ľudí a na celom svete trpí touto chorobou 30 miliónov ľudí.

 

21. september je Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený za „ Svetový deň Alzheimerovej choroby“.

Z dôvodu nárastu počtu ľudí postihnutých týmto ochorením sa tejto problematike na celom svete venuje celý mesiac september.

Alzheimerova choroba sa vyznačuje postupnou stratou pamäti, poruchou myslenia, komunikácie, citového života. Ide zvyčajne o dlhodobý proces s pomalým zhoršovaním. Počiatočné štádium sa vyznačuje dezorientáciou, apatiou, úzkosťou. Rozvinuté ochorenie charakterizuje strata logického myslenia, strata schopnosti pohybovať sa a starať sa o denné potreby. Na túto chorobu zatiaľ neexistuje liek. Je to závažné ochorenie, ktoré predstavuje enormnú psychickú, fyzickú a ekonomickú záťaž pre chorých, ale aj pre rodiny a opatrovateľov.

Riziko vzniku demencie znižujú zdravý životný štýl, pohybové aktivity, duševné cvičenie a aktivity stimulujúce mozog- čítanie, lúštenie krížoviek, pamäťové cvičenia.

V mesiaci september pracovníci oddelenia Podpory zdravia a výchovy ku zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove uskutočnia vo vybraných základných a stredných školách intervenčné aktivity a pamäťové cvičenia s cieľom informovať mladých ľudí o existencii tohto ochorenia a jeho závažných dopadoch na celú spoločnosť. Zároveň budú distribuované materiály Alzheimerovej spoločnosti a Centra memory. 

 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove