Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Prešove, Hollého 5, Prešov

 

oznamuje,

 

že dňa 02. 07. 2013 o 8,30 hod. sa uskutoční školenie na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

 

Cena: 30,- eur

V prípade záujmu je potrebné zaslať žiadosť na vyššie uvedenú adresu alebo mailom po.sekretariat@uvzsr.sk, po.podatelna@uvzsr.sk