Pracovníci Oddelenia podpory zdravia a výchovy ku zdraviu RÚVZ so sídlom v Prešove sa dňa 19.6.2013 zúčastnili projektu GYMFIT, ktorý sa uskutočnil v areáli ZŠ Komenského v Lipanoch. Náplňou práce bolo hravou formou edukovať o zdravom životnom štýle a pohybovej aktivite.