Nový typ vírusu chrípky A(H7N9) v Číne

 

Dňa 31. marca 2013 čínske úrady prvý krát oznámili Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) výskyt nového typu vírusu chrípky A(H7N9). Od polovice februára 2013 doteraz ochorelo sedem osôb (traja muži a tri ženy) vo vekovej kategórii 27 až 87 rokov. Dva prípady sa vyskytli v provincii Shanghai, jeden prípad v provincii Anhui a štyri prípady v provincii Jiangsu. Ochoreniu doteraz podľahli dvaja muži vo veku 27 a 87 rokov, obaja z provincie Shanghai. Ochorenie sa u všetkých pacientov prejavilo vysokou teplotou, kašľom a zápalom dýchacieho traktu. Po 5 až 7 dňoch sa u pacientov rozvinula ťažká pneumónia. Epidemiologické vyšetrovanie naďalej pokračuje.  

Predpokladá sa, že nový typ vírusu chrípky A(H7N9) obsahuje genetické časti identifikovaného vírusu A(H7N9) a vírusu A(H9N2). Ide o typ vírusu chrípky, ktorý sa odlišuje od doteraz identifikovaných vírusov chrípky A(H7) a A(H9) v Európe. 

Aj napriek tomu, že doteraz ochorelo iba sedem osôb s lokalizáciou iba v Číne, WHO začalo podrobne skúmať virologické vlastnosti novo objaveného vírusu u ľudí. ECDC informovalo, že pre Európu zatiaľ neexistuje závažné riziko šírenia tohto nového typu vírusu chrípky. Krajiny EÚ by však mali zostať ostražité. Pri vyšetrovaní osôb s respiračnými príznakmi je dôležitá najmä informácia o cestovateľskej anamnéze.

 

Výskyt nového typu vírusu chrípky A(H7N9) v Číne u ľudí k 2. 4. 2013