Návod na odber  materiálu na virologické vyšetrenie akútnych respiračných ochorení 

Kedy materiál odoberáme? Na začiatku akútneho respiračného ochorenia, po vzostupe teploty a objavení sa prvých klinických príznakov (optimálne je odber urobiť prvých 24 - 48 hod.) Neskôr možnosť izolovať vírus rapídne klesá.

Aký  materiál odoberáme? Ideálnym materiálom je výplach rôznych častí respiračného traktu, bežne spracovávame nasopharyngeá1ny výter.

Odberová súprava pozostáva z 2 sterilných vatových tampónov, skúmavky  s odberovým médiom obsahujúcim antibiotiká.  

Postup pri odbere nasopharyngeálneho výteru: 

 1. Výter robíme ráno na lačno, bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej pasty alebo iných dezinficiencií (Nie je nevyhnutnou podmienkou.) S odberovou súpravou manipulujeme za sterilných podmienok.

 2. Zmrazené odberové médium v skúmavke necháme rozmraziť.

 3. Pacienta pred výterom vyzveme, aby zakašľal a vyfúkal si nos. Prvým vatovým tampónom zotrieme podnebné oblúky (nie tonzily) krúživým pohybom. Ster robíme dostatočne razantne!, tak, aby sa zotrelo čo najviac epiteliálnych buniek sliznice obsahujúcich infekčný vírus. Pritom sa vyhneme dotyku mandlí. Druhým vatovým tampónom vytrieme nos, pričom sa snažíme zatrieť sliznicu zadnej časti nasopharyngu, nie nosné dierky .

 4. Obidva tampóny vložíme do skúmavky s odberovým médiom a ich konce zalomíme o okraj skúmavky tak, aby sa skúmavka dala uzavrieť zátkou. Obidva tampóny musia byť ponorené v médiu!

 5. Skúmavku označíme menom a dátumom narodenia pacienta a uložíme do chladničky pri teplote +4 ºC.

 6. Vzorku v odberovom médiu treba zaslať do virologického laboratória  čo najskôr po odbere, uskladňujeme a prepravujeme ju pri teplote +4°C. (Najvhodnejšie uložiť ju do termoboxu s ľadom).

 7. Na sprievodný lístok zapíšeme okrem mena a dátumu narodenia pacienta a dátum odberu vzorky a  údaje o ochorení:

  1. dátum začiatku ochorenia

  2. hlavné klinické príznaky

  3. údaj o očkovaní pacienta proti chrípke

  4. podobné ochorenia, ktoré sa vyskytli v rodine, škole, alebo na pracovisku

  5. prípadnú doterajšiu terapiu.

 8. Súčasťou vyšetrenia je aj odber 2 vzoriek krvi na vyšetrenie hladiny protilátok v sére, pričom prvú vzorku odoberieme ihneď a druhú s odstupom 14 - 21 dní po prvej.