Čo má človek robiť v chrípkovom období 

Zdravý človek má: 

 • dodržiavať zdravý životný štýl 

 • častý pobyt na čerstvom vzduchu 

 • dodržiavať pitný režim 

 • často vetrať v domácnosti či v práci 

 • dbať na dostatočný príjem vitamínov /najlepšie v prirodzenej forme (ovocie, zelenina) 

 • nenavštevovať priestory s veľkým množstvom ľudí 

 • vyhýbať sa preplneným miestnostiam, dopravným prostriedkom 

 • skontrolovať lekárničku (doplniť lieky proti teplote, kašľu, nádche, dezinfekčný prostriedok na  ruky) ale aj jednorázové vreckovky 

 • často si umývať ruky, hlavne pred jedlom a po príchode z preplnených priestorov 

 • zvážiť návštevy osôb s oslabenou imunitou, novorodencov a malých detí, osôb v nemocnici, domovoch dôchodcov apod.

Ak sa prejavia prvé príznaky ochorenia: 

 • opustiť pracovisko alebo školu, lebo na začiatku ochorenia sa vylučuje najviac vírusov 

 • často vetrať

 • ostať v posteli niekoľko dní, vyležať ochorenie je veľmi dôležité (nielen že sa neroznáša  ochorenie, zabraňuje sa tak zoslabnutiu organizmu a predchádza sa prípadným komplikáciám, ako je prechod infekcie do pľúc, stredoušia, nosových dutín a pod.)

 • v žiadnom prípade v čase, keď sa začína cítiť zle – nenavštevovať chorých v nemocniciach, rodiny so staršími osobami, chronicky chorými osobami, novorodencov ....

 • kýchať a kašlať do jednorázovej vreckovky, keď sa nestihne do rukáva, následne si umyť ruky

 • hygiena rúk je v tejto dobe zvlášť dôležitá