Kontaminácia sušeného mlieka jedom na hlodavce v Poľsku  - i n f o r m á c i a

 Dňa 21. l. 2013 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaslané pre informáciu výstražné oznámenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá v Slovenskej republike (RASFF) č. 2013.0066 prostredníctvom národného kontaktného miesta o cukrovinkách/wafle z Poľska vyrobených zo sušeného mlieka, v ktorom bol nájdený jed na hlodavce. Prípadom sa zaoberá poľská prokuratúra. Sušené mlieko bolo použité ako zložka na výrobu 9 druhov waflových trubičiek s rôznymi náplňami v spoločnosti Magnolia Sp. z o.o. ul. Transportowa 3, 68-300 Lubsko, Poľsko.

Podľa doterajších informácii niektoré druhy waflových trubičiek:

·         Stilla DolceCocoa Rolls 2x50g" (Rurka waflowa oblewana wewnatrz kremem

czekoladowym z czekolady mlecznej),

·         Vanila wafles (Wafle z kremem waniliowym),

·         Wafle Max (Rurka waflowa sucha cienka 70 g),

·         Poesia Milk Cream (Wafle mleczne Poezja),

·         Wiener EiswaffeI (Wafle z kremem waniliowym)

 

boli dovezené na Slovensko a predávané v spoločnostiach TESCO a KAUFLAND. Obe spoločnosti sťahujú výrobky z predaja. Spoločnosť TESCO Stores doviezla len jeden druh trubičiek, a to s vanilkovým krémom - Wafle z kremem waniliowym Vanilla wafers 175 g s dátumami minimálnej trvanlivosti 21.04.2013 a 10.05.2013, tieto nedistribuuje a sú sťahované z predaja. Spoločnosť Kaufland SR v. o. s. sťahuje z predaja Stilla Dolce trubičky plnka kakao, 2 x 50g.

Výrobky mohli nakúpiť od uvedených predajcov aj ďalší predajcovia alebo ich mohli priamo doviesť od poľského výrobcu, napr. do bufetov, vrátane školských bufetov, stánkov s rýchlym občerstvení, cukrární, kaviarní a pod.

 

Vzhľadom na to, že ide o cukrovinky konzumované samostatne alebo napr. so zmrzlinou (zmrzlinové poháre), ktoré konzumujú vo všeobecnosti častejšie deti, je potrebné venovať uvedenému nebezpečenstvu mimoriadnu pozornosť.

 

Z uvedeného dôvodu upozorňujeme verejnosť, aby nekonzumovali  oblátky Stilla Dolce Cocoa Rols, Vanila wafles, Wafle Max, Poesia Milk Cream, Wiener Eiswaffel vyrobené po 22. novembri 2012, t. j. s dátumom minimálnej trvanlivosti 21.04.2013 a neskôr. Zakúpené oblátky je potrebné vrátiť do obchodu, kde boli zakúpené.

 

Wafle z kremem waniliowym Vanilla wafers, 175 g 

1524088_trubicky-polsko-oplatky-wafle-vafle-magnolia-vanilla-wafers