28. september – Deň srdca 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove uskutočnil dňa 28. septembra 2012 v priestoroch Hypermarket Tesco, Košická 6, Prešov akciu Deň srdca.

V rámci tejto akcie sa  na tzv. meracom mieste bezplatne a dobrovoľne uskutočnilo meranie TK, cholesterolu, BMI, u fajčiarov CO a % COHb a zároveň bolo poskytnuté odborné poradenstvo zamerané na zmenu životného štýlu a  ovplyvňovanie rizikových faktorov zdravia.